Op zoek naar de Lean-roots: reisverslag van onze Lean Coach op leertrip in Japan

Onlangs kreeg ik de unieke kans om deel te nemen aan de World Class Manufacturing Tour in Japan, georganiseerd door het EU-Japan Center. Door terug te gaan naar de oorsprong van Lean, wilde ik mijn kennis over Lean verder verdiepen en dit van zo dicht mogelijk bij de bron.

Het werd een boeiende week met bedrijfsbezoeken bij Japanse kmo’s, seminaries gegeven door voormalige Toyota-managers en verschillende hands-on trainingen. Dit alles mocht ik samen met een groep Europeanen beleven die allemaal met een eigen doel en missie deelnamen. Iedereen was ervan overtuigd dat ze hun eigen bedrijf zouden kunnen versterken met de kennis die we zouden vergaren.

6 maanden na thuiskomst, concludeer ik dat het niet zozeer de toepassingen zijn van de typische Lean-methodieken die me bijblijven. Ik blijf echter wel geprikkeld door de Toyota-visie over verschillende onderwerpen, in het bijzonder over leiderschap.

De begeleidende Ierse professor Richard Keegan waarschuwde alle deelnemers aan het begin van de week: “Anything you learn from the senseis is useless, unless you make it personal”. Ik ben ervan overtuigd dat hetzelfde geldt voor eender welke techniek of Lean-boek die jouw weg kruist. Maak het persoonlijk, pas het toe op jouw bedrijf en dan pas wordt het waardevol.
 

Toyoda, grondlegger van TPS

Voor de missie startte, had ik nog even de tijd om Nagoya te verkennen. Het Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology gaf me meer inzicht over Toyoda, grondlegger van het automobielbedrijf Toyota.

In de inkomhal van het museum staat een cirkelvormig weefgetouw. Toyoda bedacht deze compleet nieuwe innovatie waarbij een weefgetouw in 3 dimensies werd ontwikkeld. Vandaag staat het weefgetouw symbool voor het thema van het museum: “de ingesteldheid om leergierig en creatief te zijn” en “het belang om dingen te maken”.


 
Dit was één van de vele zaken in het museum waaruit je kan merken dat reeds van bij het ontstaan van Toyota een mentaliteit toegepast werd die aan de basis ligt van het Toyota Production System.

Zo ook Toyoda’s leefregels:

 • Always be faithful to your duties, thereby contributing to the Company and the overall good
 • Always be studious and creative, striving to stay ahead of the times
 • Always be practical and avoid frivolousness
 • Always strive to build a homelike atmosphere at work that is warm and friendly
 • Always have respect for God, and remember to be grateful at all times

Daarnaast had Toyoda ook volgende overtuiging: “No creative thing should be put on the market unless fully proved in the commercial trial.”

De toon van de missie was gezet.
 

5S

Kaizen – continue verbeteracties – zorgen voor dagelijkse verbeteringen. Kaizen is geen doel op zich, maar een medium. De basis van kaizen is 5S tot het niveau van detail zodat de standaard duidelijk is.


 
5S is een techniek die in Japan reeds van in de kleuterschool wordt aangeleerd. Aan het einde van de dag wordt tijd voorzien om de klas terug op orde te zetten. Hierbij zijn de kinderen zelf verantwoordelijk, ook om het klaslokaal te vegen. Ook tijdens de missie werd tijd voorzien op de agenda – werkelijk ingepland – om aan het einde van dag de ruimte achter te laten zoals verwacht werd.

 

Lean leadership

Het seminarie dat mij het meeste bijgebleven is, is het seminarie over Lean leadership, gebracht door Yamashita sensei.

Hij maakte duidelijk dat je als leidinggevende een heel bepalende rol hebt in het bedrijf. De leidinggevende moet zich bewust zijn van zijn taak en moet zich bewust zijn van hoe hij kan bijdragen tot de bedrijfsdoelen. Hierbij is het belangrijk om overtuigd te zijn dat er geen mogelijkheid is tot verbetering in een omgeving zonder problemen. Hij adviseerde dan ook om niet te starten met het verbeteren van operatoren, maar om te starten aan de top.

Voor hem komt Lean leadership neer op 2 essentiële taken: verander de bewustwording van je mensen en ontwikkel jouw personeel. Je dient ervoor te zorgen dat jouw mensen zich bewust worden van de problemen en opportuniteiten in hun omgeving, vervolgens dien je de nodige ondersteuning te bieden om deze te tackelen.

Als je een uitdaging krijgt en je zegt dat die uitdaging niet mogelijk is, dan beschouwt Yamashita dat als zeggen dat je niet genoeg capaciteiten hebt om een oplossing te bedenken. Het is de verantwoordelijkheid van de leider om ervoor te zorgen dat de capaciteiten van de werknemer toenemen zodat deze een oplossing kan bedenken.

Als leidinggevende dien je daarbij eerst en vooral ook jouw personeel uit te dagen zodat je het beste van je mensen naar boven krijgt. De sensei gaf hierbij de waarschuwing om niet te hard bezig te zijn met de resultaten: “Uiteindelijk zullen de resultaten ook wel volgen of soms ook niet.”

Wat je ook doet, er moet een duidelijk doel zijn. Om dit doel te bereiken kan je vervolgens tools uit de Lean toolbox gebruiken. Als jouw doel niet goed zit, zal je de verkeerde middelen inzetten.
 

Lean cultuur

Bij een bedrijfsbezoek stond aan de ingang een bord met de voornemens voor het komende jaar. Alle werknemers hadden hun eigen voornemen(s) om bij te dragen aan de bedrijfsdoelstellingen genoteerd. Iedere dag passeerden de werknemers aan dit bord en werden ze herinnerd aan hun voornemen. Collega’s konden ook elkaar aanspreken over hun voornemens.

Bij een ander bedrijf werden elke ochtend bij het betreden van de atelier, de werknemers onder een wand met veiligheidspunten geloodst.

In nog een ander bedrijf werden de waarden die de stichter bepaald had dagelijks door iedereen luidop gelezen.

Er werd ons ook uitgelegd dat een loon in Japan niet alleen naar boven kan evolueren. Indien werknemers hun doelstellingen niet halen, kan men in het bedrijf opteren om de werknemer te ontslaan of om zijn loon te doen zakken. De motivatie om te werken aan verbetering wordt hierdoor extra gestimuleerd. Omgekeerd bestaat er ook een collectief bonussysteem waarmee werknemers 2x per jaar tot 1 maand extra loon kunnen ontvangen indien de doelstellingen behaald worden.
 

Problem solving

Wanneer een probleem voor de eerste maal opduikt en het niet duidelijk is wat de grondoorzaak is, dan worden onderstaande stappen gevolgd:

 1. Voorlopige oplossing
 2. 5 Why
 3. Te moeilijk?
  • -> Testrun om het probleem te reproduceren totdat men inzicht heeft in de kernpunten

“Ik weet het niet” of “Ik kan het niet” zijn uitspraken die binnen Toyota (Japan) niet gezegd kunnen worden.
 

Veiligheid

Veiligheid word in Japan ingebouwd in de processen.

Visueel management wordt op verschillende manieren gebruikt om zaken met betrekking tot veiligheid duidelijk te maken: van een andere kleur van helm indien je 3x op rij veiligheidsvoorschriften genegeerd hebt tot communicatieborden waarop alle veiligheidsincidenten van het bedrijf gevisualiseerd worden (omschrijving, analyse, tegenmaatregelen en foto) of veiligheidsborden waarbij per team het aantal inbreuken op de veiligheid wordt aangeduid.

Men is ervan overtuigd dat men operatoren moet leren wat veilig is en wat niet. Hiervoor voorziet men training. Vervolgens verwacht men van alle operatoren dat ze er alles aan doen om veilig te handelen.

“Point & check” wordt gebruikt om met de vinger het gevaar aan te wijzen, alvorens het te passeren. Bijvoorbeeld, bij een oversteekplaats wijst men met de wijsvinger eerst naar links, dan naar rechts alvorens over te steken.

Er bestaan ook veiligheidspatrouilles die doorheen de werkplaats op zoek gaan naar veiligheidsrisico’s. Hun input wordt vervolgens gebruikt om verbeteracties te definiëren.

Er worden ook veiligheidsdemonstraties georganiseerd in bedrijven. Hierbij wordt aan de werknemers getoond hoe een veiligheidsrisico (dat geïdentificeerd werd door een werknemer) fout kan aflopen.
 

Jidoka

Het hoofddoel van Jidoka is eenvoudig: defectvrij produceren. Kwaliteit wordt boven kwantiteit geplaatst. Hierbij vindt men kwaliteit zo belangrijk dat men een escalatiesysteem heeft voorzien zodat in geval van problemen de mensen snel ondersteund worden door een hogere leidinggevende om het probleem op te lossen. Vraag jouw leidinggevende om hulp en jouw leidinggevende zal jou helpen.

Als er een kwaliteitsprobleem is, dan wordt dit niet beschouwd als een fout van de operator. Het systeem maakte het mogelijk, dus dient men het systeem aan te passen zodat de operator de fout niet kan maken.

Men gelooft niet in 100% kwaliteitsinspectie, maar wel in poka yoke (built-in quality).
 

Kanban

Materiaal en personen dienen op een andere manier doorheen de fabriek te bewegen.

 • Materiaal dient in rechte flow te stromen van grondstof tot eindproduct
 • Personen dienen op hun werkpost in cirkels te bewegen om overtollige bewegingen te vermijden

Wanneer de fluctuaties in productie meer dan 10% bedragen, wordt Kanban niet meer als geschikte tool beschouwd.
 

Selectieproces en opleiding

Bedrijven selecteren zorgvuldig hun nieuwe medewerkers. Men beschouwt medewerkers van het bedrijf als een soort familie. De loyaliteit van de werknemers staat echter onder druk. Jonge mensen hebben niet langer de ingesteldheid dat ze hun hele carrière voor hetzelfde bedrijf zullen blijven werken.

Een pas-afgestudeerde met een hoger diploma krijgt typisch een permanent contract. Bij hun opstart wordt een uitgebreide training voorzien.

Andere medewerkers starten typisch met een interim contract. In een dojo (trainingscentrum) doorloopt men 4 verschillende thema’s die elk bestaan uit 4 verschillende niveaus. De thema’s die behandeld worden zijn inhoud, procedures, kwaliteit en snelheid. De duurtijd van de training is afhankelijk van de persoon in opleiding. De leidinggevende beslist of de persoon klaar is om op de werkvloer te gaan. Pas hierna vindt het laatste stukje training plaats op de werkvloer.

Vervolgens bestaat er geen plafond in het bedrijf op basis van jouw opleiding. Zolang je capaciteiten hebt om te groeien, kan je ook groeien binnen het bedrijf. Evaluaties gebeuren op basis van resultaten en capaciteiten.
 

Karakuri

Tijdens de missie werd ons ook verteld dat Toyota niet graag geld uitgeeft. Eenvoudige systemen zoals karakuri worden gebruikt om vereenvoudigingen door te voeren.

Karakuri staat voor rekken, karren, rolbanen… die gebruikt worden om materiaal te verplaatsen op basis van zwaartekracht. Het wordt gebruikt om materiaal te verplaatsen en het proces op die manier te verbeteren. Aan de hand van karakuri-kaizen activiteiten worden zo goedkope automatiseringen doorgevoerd.
 

Pencil & paper

Toyota baseert zicht constant op “real facts, real data”. Hierbij worden digitale systemen gebruikt als ondersteuning, maar men kan nog steeds zonder. Pen en papier worden gebruikt om in productie op regelmatige tijdstippen de stand van zaken vast te leggen.

Dit kan niet alleen heel snel. Op deze manier zijn de teamleiders in staat om op elk ogenblik te rapporteren over de stand van zaken binnen hun zone. Bovendien zit er ook een psychologisch aspect achter. We gebruiken nu eenmaal liever een groene pen (goeie dag) dan een rode pen (slechte dag).
 

Shiften

Men verkiest in Japanse bedrijven om te werken in 2 ploegen en men vermijdt liever het 3-ploegenstelsel. Indien je in 3 ploegen werkt, is er geen ruimte meer om variatie op te vangen. De 1e shift loopt dan bijvoorbeeld van 6h30 tot 15h20 en de tweede ploeg van 17h tot 1h50. De tijd tussen beide ploegen wordt gebruikt om overuren in te plannen indien men achterloopt op productie. Indien er geen overuren nodig zijn, wordt preventief onderhoud ingepland.
 

Geheim van Toyota

Het “geheim van Toyota” werd samengevat als helemaal geen geheim, maar:

 • Het ontwikkelen van het vermogen en de capaciteiten van hun mensen
 • Het identificeren van problemen en ze oplossen

Wij Europeanen hebben het gezegde “de duivel zit in de details”. In Japan zegt men “God zit in de details”. Men zegt ook niet “klant is koning”, maar “klant is God”. De manier waarop je naar dingen kijkt, kan mee bepalen hoe je ermee omgaat.
 

Japanse kmo = Lean kmo?

Doorheen de missie werden verschillende Japanse kmo’s bezocht, waaronder enkele 2de rang leveranciers van Toyota. Elk van de bedrijven had uitmuntende voorbeelden van specifieke technieken.

Toch was de kritiek in de groep vaak groot. Sommige bedrijven namen veiligheid niet zo strikt als de deelnemers het nodig achtten, sommige verbeterborden leken niet zo levendig als je zou verwachten in een voorbeeldbedrijf, soms was de orde en netheid niet zoals verwacht…

Keer op keer werd ik bij de bedrijfsbezoeken wel gecharmeerd door de passie en trots waarmee we ontvangen werden. En keer op keer kreeg ik bevestiging dat continu verbeteren niet vanzelf gaat. Het was bijna een geruststelling om te zien dat men ook in Japan hard moet werken om te blijven verbeteren. En toch is er geen enkele twijfel of dit nodig is of niet. Dinosauriërs waren de grootste en sterkste wezens op aarde, maar ze hebben het niet overleefd omdat ze onvoldoende veranderden/evolueerden.

Professor Richard Keegan sloot de missie gepast af met onderstaande slide:

De weg van continu verbeteren is niet altijd gemakkelijk. Indien je opgeeft zal je jouw vooropgezette doel niet bereiken. Blijf daarom doorzetten ook als het minder makkelijk gaat.

Op weg naar huis namen we de trein terug. Elke 1 à 2 minuten stopte er een trein op het perron. Toen we vroegen welke trein we moesten nemen, zei men ons een kleur. We hebben gewacht binnen de aangeduide markeringen op de grond. Exact op het voorziene uur stopte de trein met de deuren net voor deze markeringen, zodat we in een mum van tijd met een hele bende richting luchthaven reden. We waren met z’n allen met verstomming geslagen. Dit was een prachtige afsluiter van onze WCM missie in Japan.
 

UGent biedt vernieuwd “Green & Black Belt in Lean” programma aan

Aan de UGent Academie voor Ingenieurs (UGain) start 16 oktober een nieuwe editie van het succesvolle programma “Black Belt in Lean”. Dit universitair opleidingsprogramma is actiegericht, de onderwerpen worden zo aangebracht dat ze meteen ook in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd. Bovendien zijn de inzichten uit jarenlang onderzoek van de UGent inzake implementatiemethodes bij verwerkt in de opleiding. Meer info vindt u terug op de UGain website of kan u nalezen in deze folder.

Green Belt in Lean

De Green Belt module is bedoeld voor personen die de introductie of uitbreiding van Lean in hun organisatie moeten leiden en begeleiden, en uiteraard ook zelf mee helpen uitvoeren. In deze module leert u WAT Lean betekent voor een organisatie, HOE Lean werkt op de operationele processen, volgens welk TRAJECT je Lean moet invoeren in de organisatie, en wat de VALKUILEN zijn die velen voor u al hebben ondervonden. Er wordt ingegaan op de meest courante Lean technieken die hierbij worden
gebruikt, en deze worden ingeoefend door middel van simulaties en serious games. Deze module is een noodzakelijke inleiding tot de Black Belt module.

Black Belt in Lean

De tweede module – Black Belt – is gericht naar de “change agents”, de personen die in de organisatie de strategische rol hebben om de Lean invoering te ondersteunen en bestendigen. Zij krijgen in deze module meer inzicht in de gevorderde technieken van Lean en Operational Excellence, en in gevalstudies uit de praktijk van diverse types organisaties. Uiteraard is deze module een must voor iedere persoon die Lean ten gronde wil begrijpen om zo zijn collega’s te kunnen helpen bij het implementeren!

Certificaat

Het certificaat Black Belt is internationaal erkend als een hoog niveau van kennis in deze materie en stelt de deelnemer in staat om zelf doorheen zijn organisatie Lean te implementeren en te leiden en de teamleden te motiveren en te begeleiden. Indien hij zelf geen deel uitmaakt van het management, zal hij een belangrijke schakel zijn tussen de directie en de operationele organisatie binnen zijn bedrijf.

De lesgevers, waaronder enkele coaches van Veltion, zijn allen ervaren in de praktijk van Lean, en beschikken bovendien over een grondige theoretische bagage omtrent Lean technieken en de achterliggende methodes voor productiviteitsverbetering en procesanalyse.

Doelpubliek

De opleiding richt zich tot bedrijfsmensen die in hun dagelijks werk mede instaan voor de duurzame verbetering van productiviteit, kwaliteit en klantgerichtheid, en dit ongeacht het type bedrijf: productie, logistiek, maar ook gezondheidszorg, administratie, overheid, … kortom alle professionals die effectief het verschil willen maken inzake procesverbetering.

Het aantal deelnemers voor deze opleiding is beperkt tot 22 omwille van de interactiviteit en de hands-on simulaties.

De werkbaarheidscheque: nu ook bruikbaar voor aanpassingen n.a.v. Corona

Met de werkbaarheidscheque kunnen Vlaamse ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector tijdelijk tot € 10.000 steun krijgen. Met deze subsidie wil de overheid je motiveren om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken.  Bijkomend is er voor KMO’s een tijdelijke verhoging voorzien van € 5000 voorzien binnen de KMO Portefeuille voor acties rond werkbaar werk.

 

Wat zijn werkbaarheidscheques?

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) lanceert de werkbaarheidscheques om bedrijven te motiveren om in te zetten op werkbaar werk. Deze cheque is een subsidie waarmee ondernemingen beroep kunnen doen op de expertise van erkende dienstverleners.

·        Analyse om de werkbaarheid in kaart te brengen

·        Het opstellen van een actieplan rond werkbaar werk

·        Monitoring en opvolging van de verbeterprojecten

 
De effectieve uitvoering van verbeteracties kan niet gefinancierd worden met deze middelen, tenzij deze zich situeren onder ‘Uitbreiding ten gevolge van Corona’ (zie hieronder).
 

Uitbreiding ten gevolge van Corona

De werkbaarheidscheque zal tijdelijk worden uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor:

·        Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context t.g.v. de Corona-pandemie

·        Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext

·        Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers

 
Enkele voorbeelden van hoe deze uitbreiding kan gebruikt worden bij de heropstart van het werk in tijden van Corona:

·        Hoe zorg je ervoor dat het veilig is én dat medewerkers zich veilig voelen?

·        Hoe moet het werk hiervoor georganiseerd worden, zowel op vlak van fysieke uitvoering als op vlak van processen (bv. aantal toelaatbare klanten, signalisatie, werkproces herorganiseren om de nodige afstand tussen medewerkers te garanderen, enz.)?

·        Hoe bereid je de medewerkers hierop voor?

·        Hoe zorg je ervoor dat medewerkers nieuwe richtlijnen effectief toepassen op een manier die voor hen werkbaar is?

 

Wie komt in aanmerking?

Deze maatregel richt zich op alle ondernemingen uit de profitsector (zowel voor grote ondernemingen, kmo’s als eenmanszaken) met vestiging in het Vlaamse Gewest. Organisaties uit de social profit (o.m. vzw’s) kunnen hier ook een beroep op doen .  Nog tot 31 december 2020 kan dit maximaal drie keer en dat voor een maximumbedrag van 10.000 euro. Let wel, het steunpercentage van de Vlaamse overheid bedraagt 60%. Als ondernemer moet je dus zelf nog 40% cofinanciering voorzien. Als je dus een project hebt dat in totaal 2.000 euro kost, kan je voor 1.200 euro cheques aanvragen en moet je zelf 800 euro betalen.

 

Hoe aanvragen?

Je kan de cheques aanvragen via de online applicatie van ESF-Vlaanderen . Daarbij moet je een factuur opladen van de geregistreerde dienstverlener, wat ze precies voor je ondernemen én een verklaring op eer.

 

Logflow werd door de Vlaamse Overheid erkend als dienstverlener en biedt diensten aan die passen binnen deze subsidie. Bij ons kan u terecht om via de werkbaarheidscheques te investeren in welzijn op het werk. Voor mee informatie kan u steeds terecht bij Thomas Van Landeghem via het nummer 0472/35 95 16 of via e-mail thomas.van.landeghem@logflow.be.

 

Interessante links

https://www.vlaanderen.be/werkbaar-werk

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/werkbaarheidscheques

Kom kennis opsnuiven en best practices delen in het grootste Lean netwerk van Vlaanderen

Dat er veel animo is voor Lean-uitwisseling, dat wisten we al: er is in onze Veltion-Clusters duchtig uitgewisseld, geïnspireerd en uitgedaagd. Graag tillen we onze Cluster samen met jullie naar een volgend niveau en sluiten ons aan bij het netwerk van Lean Lead, waar meer dan 100 bedrijven 4x per jaar best practices met elkaar delen in diverse clusters van bedrijven met dezelfde maturiteit en uitdagingen.

Wat mag je verwachten?

 • Nauwere contacten die diepgaande discussies mogelijk maken
 • Jullie thema’s en specifieke vragen komen uitvoerig aan bod
 • Lean Lead herkent jouw uitdagingen en er wordt samen aan gewerkt
 • Ondersteuning door een Lean Lead moderator/expert
Lean lead neemt je mee, onder begeleiding van een Lean coach, op de Gemba om samen ervaringen en kennis te delen. Jullie kunnen hierbij kiezen uit volgende werkgroepen:

 • Lean@Production
 • QRM@Production
 • Lean@Food
 • Lean@Logistics
 • Lean@Maintenance
 • Team@Work
 • Industrie 4.0 @Work

Wat verwachten we van jouw partnership?

 • De inschrijving is per firma en tijdens de 4 sessies vaardig je 2 deelnemers af die ervaring en kennis van het gekozen thema kunnen inbrengen.
 • Je krijgt de kans om jouw gemba case te laten bestuderen gevolgd door feedback en verbeterideeën.
 • Wij rekenen op vertrouwelijkheid van de verkregen en gedeelde informatie.
 • We vragen een instapvergoeding van 850 euro ( <100 werknemers) of 1.350 euro per deelnemend bedrijf omdat wij jouw commitment ook graag kracht bijzetten.

Neem deel aan de kick-off op donderdag 20/2/2020

Op 20 februari nemen gastsprekers jullie mee in hun Lean passie. Naast inspiratie krijg je diezelfde dag ook de kans om uitvoerig kennis te maken met jouw cluster van gelijkwaardige bedrijven. Hier bepalen jullie zelf het jaarprogramma van de 3 verdere samenkomsten bij collega-bedrijven op basis van jullie best practices en verwachtingen. Zo kan je ook na de kick-off nog beslissen of je definitief wenst in te stappen of niet.

Overtuigd? Mis dan zeker de kick-off niet!

Super! Stuur ons een e-mail (thomas.van.landeghem@logflow.be) en we brengen jouw inschrijving in orde!

Lean implementeren: hoe snel brengt het op?

Over het algemeen is men ervan overtuigd dat een investering in een Lean-programma zichzelf terugbetaalt indien dit correct wordt geïmplementeerd. Aangezien er geen eindpunt is aan een Lean-implementatie, moeten de voordelen gemeten worden tijdens de uitvoering. Het is echter vaak onduidelijk hoe (snel) deze voordelen zichtbaar zullen worden. Ook in de literatuur was er weinig bekend over de productiviteitswinst die je kan verwachten bij start van een Lean-implementatie. Daar besloot prof. Netland van de Noorse Universiteit NTNU in 2016 verandering in te brengen: hij ging met zijn team op zoek naar een onderbouwde theorie om het verbeteringspatroon te verklaren van bedrijven die Lean implementeren.

Onderzoeksmethode

Prof. Netland maakte gebruik van de case study aanpak: via empirische data die hij verzamelde uit de echte wereld, suggereert zijn team hoe het theoretische model eruitziet. De data ging hij halen bij de Volvo Group: hij bezocht 45 fabrieken in 5 verschillende continenten. Elke fabriek werd op dezelfde manier geauditeerd in twee domeinen:

 • Lean-maturiteit: hoe breed (afdelingen, teams, medewerkers) en diep (geavanceerd) worden de Lean principes toegepast
 • Operationele productiviteit: gemeten in zes categorieën (veiligheid, kwaliteit, delivery, kost, milieu en mens)

De productiviteit neemt toe volgens een S-curve

Volgens Prof. Netland gaan bedrijven door twee fases tijdens hun Lean transformatie:

 • Exploratie: de organisatie leert Lean kennen. Er lopen pilootprojecten, maar tegelijk is er nog veel tegenkanting. De organisatie wil vooral behouden hoe het loopt. Tijdens deze beginnende maturiteit stijgt de productiviteit dan ook traag.
 • Exploitatie: de organisatie begrijpt de voordelen en zet ze om in actie. Men onderscheidt drie maturiteitsniveaus in deze fase:
  • Transitie: quick wins in het bedrijf zorgen voor succesverhalen, wat andere afdelingen aansteekt zodat ook zij successen boeken. De productiviteit krijgt als het ware een boost.
  • Geavanceerd: het bedrijf is er in geslaagd om een Lean-cultuur te creëren. Ze zetten voortdurend hogere doelstellingen en pakken na de quick wins nu ook grotere projecten aan met lange termijn resultaten. De productiviteit stijgt verder, maar begint af te vlakken.
  • Baanbrekend: hoe “Leaner” je wordt, hoe moeilijker het wordt om nog grote verbetering te boeken. Het bedrijf heeft een top-productiviteit, maar heeft grote moeite om die nog verder te verhogen

Conclusie

Deze studie verklaart dat beginnende bedrijven in Lean vaak slechts een beperkte vooruitgang boeken in productiviteit. Echter eens voorbij de verkenningsfase kennen ze een grote productiviteitsboost, om dan terug af te vlakken eens ze aan de top zijn geraakt. Het is belangrijk om dit verbeterpatroon te kennen, van een Lean-implementatie zodat je in iedere fase de juiste doelstellingen kan formuleren. Onder- of overschatte doelstellingen kunnen immers leiden tot frustratie, interesseverlies of een volledige stop van het programma. Ook beslissingsnemers zouden wel eens foutieve keuzes kunnen maken wanneer het resultaat niet meteen is wat “zij” ervan hadden verwacht!

Geraak je zelf niet uit de verkennende fase van Lean?

Of vind je het tijd voor de productiviteitsboost die Lean had beloofd? Aarzel dat niet om contact met ons op te nemen zodat we jouw organisatie over de exploratiefase heen kunnen begeleiden naar de transitiefase. Of zelfs verder?

Het volledige artikel van professor Netland kan je hier downloaden.

Twijfel om MES te implementeren? Breng al je vragen mee naar de MES4SME kick-off!

 

Sta je aan de start van een MES-implementatie? Ben je een Vlaamse KMO? Schrijf je dan snel in voor het kick-off event van MES4SME op maandag 9 december te Waregem!

Een Manufacturing Execution System (MES) is productiesoftware om de efficiëntie en transparantie van een productieproces te optimaliseren. Typische functionaliteiten die hiertoe behoren zijn: scheduling, tracking & tracing, productie rapportering, digitale werkinstructies, knowledge management, materiaal- en taakregistraties, automatische datacollectie, enz.

 

Dit kick-off event van de proeftuin richt zich tot alle KMO productiebedrijven uit allerhande sectoren die de stap willen zetten naar het invoeren van een MES/productiesoftware en die, mede door enkele specifieke eisen (grote productvariatie, kleine aantallen, grote flexibiliteit), onvoldoende zicht hebben op de mogelijkheden ervan en/of er niet in slagen om dit kostenefficiënt en laagdrempelig op te zetten. Er is speciale aandacht voor bedrijven met 20 tot 100 werknemers, met een maximale omzet van 10 miljoen, maar iedereen die met vragen/uitdagingen zit, kan op dit event terecht voor een zicht op de antwoorden/oplossingen.

Inschrijven kan op https://www.isye.be/discussieforum2019/

Logflow neemt Veltion over

Logflow kondigt de overname van Veltion aan. De mooie synergie tussen beide bedrijven laat toe om het Logflow business model  ‘van ontwerp to go-live’ nog krachtiger uit te bouwen en dit voor projecten binnen productie en distributie. Samen kunnen Logflow en Veltion een nog grotere impact realiseren op onze industrie.

 

Logflow en Veltion zijn beide sterk groeiende bedrijven met elk hun eigen specialisatie en know-how. Samen versterken ze elkaar en kunnen hierdoor hun klanten beter begeleiden in het optimaliseren van logistieke en productieprocessen. In het verleden werkten Logflow en Veltion geregeld bij dezelfde klanten. Waar er toen eerder in parallel gewerkt werd, bieden zij nu een geïntegreerde aanpak. Hierdoor is Logflow meer dan ooit gewapend om klanten beter te begeleiden bij hun uitdagingen van vandaag én morgen op vlak van productie en logistiek.

Logflow heeft een decennialange ervaring en grote expertise op het vlak van IT, automatisatie en warehousing. Heel wat bedrijven lieten reeds een masterplan voor hun onderneming uittekenen. Logflow begeleidt haar klanten in:

 • logistiek strategisch advies zoals netwerkstudies, bedrijfsmasterplannen, voorraadbeheer en transportoptimalisaties
 • uitwerken van verbeterprojecten in warehousing
 • ontwerp en de implementatie van magazijnen, hetzij manueel, semi-manueel of volautomatisch
 • auditing van logistieke processen

Veltion, gekend als sterke speler in Lean coaching en het structureel verbeteren van bedrijfsprocessen in productie, administratie en logistiek, werd destijds opgericht als spin-off van Universiteit Gent.

Veltion begeleidt haar klanten in:

 • operationele excellentie
 • lean management
 • optimaliseren van productieplanning
 • opzetten van slimme dashboards
 • vereenvoudiging van administratieve processen

Logflow zal de Veltion divisie enerzijds inschakelen bij de implementatie van haar trajecten, anderzijds is het de ambitie om Veltion verder uit te bouwen als een krachtige divisie binnen Logflow.

Momenteel blijft Veltion opereren vanuit de kantoren gelegen te Gent. Het is de bedoeling dat bij ingebruikname van de nieuwe Logflow kantoren in Oostkamp, eind 2020, de diensten fysiek versmelten.

Verzamel tot 15.000 euro steun voor je nieuw innovatief project!

 

POM West-Vlaanderen biedt 120.000 als financiële steun om innovatieve projecten, die in de ideeënfase zitten, versneld tot de pilootfase te brengen. Met de inrichting van deze “call” binnen het kader van “Fabrieken voor de Toekomst (FvT)” wenst POM West-Vlaanderen een aantal kortlopende en praktijkgerichte, innovatieve samenwerkingsprojecten tussen bedrijven te ondersteunen.

Voorwaarden

De samenwerkingsprojecten dienen inhoudelijk te passen onder de focus van minstens één van de drie volgende sectoren:

 1. Nieuwe materialen: met focus op duurzaamheid in textiel en kunststoftoepassingen
 2. Voeding: met focus op de toepassing van lokale grondstoffen in nieuwe eindproducten of halffabricaten, het valoriseren van rest -of nevenstromen, het verduurzamen van productieketens of -systemen, de introductie van nieuwe technologieën uit andere sectoren, …
 3. Machinebouw & Mechatronica:
  1. Algemene oproep met focus op productie van slimme machines, flexibele productieorganisaties
  2. Specifieke oproep gericht op automatisatie, robotisatie, … in de landbouw

Het resultaat van het project is een proefopstelling, pilootintallatie of prototype dat kan uitgevoerd worden binnen maximaal één jaar (na start van het project).

De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen (minimum) twee onafhankelijke bedrijven:

 • Minimum één KMO
 • Minimum één gevestigde in West-Vlaanderen

Beschikbare steun

De beschikbare steun bedraagt per sector 30.000 euro met een maximale steun van 15.000 euro per project.

Timing

Projectaanvragen dienen ingediend te worden tegen uiterlijk 18 november 2019. Voorafgaand aan de indiening dient een intakegesprek te zijn doorlopen.

Meer informatie op http://www.fabriekenvoordetoekomst.be/quickwins

Misschien heb jij de ideale change agent wel in huis?

Elk succesvol verbetertraject heeft iemand nodig om het traject te trekken. Die ‘trekker’ noemen we de change agent.

 • Hij of zij is de verbindende figuur tussen management en vloer
 • Hij of zij vertaalt de plannen van het management naar de vloer en communiceert de vorderingen van
  de acties op de vloer terug naar het management
 • Hij of zij is ook de persoon tot wie mensen zich met hun vragen kunnen richten
 • Hij of zij is ook degene die eventuele weerstand detecteert en er gepast op reageert, ook al komt daarover geen vraag
 • Er kunnen ook heel praktische issues zijn, bv. een kost, hij of zij vraagt daarvoor dan de budgetten aan

Wat we dus zoeken voor onze change agent, is iemand intern met de juiste skills. Specifieke Lean-kennis of -ervaring is geen must, maar wel mooi meegenomen. Wat de skills van een goede change agent dan wel zijn, daarvoor werkten Veltion en CPM samen het change agent competentiemodel uit.

Als specialist in het begeleiden van duurzame procesverbetering in organisaties, formuleerde Veltion concreet negen verwachtingen:

 • Veranderingsgerichtheid: houdt van uitdagingen en verandering
 • Doorzettingsvermogen: beschikt over een gezonde dosis doorzettingsvermogen
 • Overtuigen: heeft een bepaalde (informele) autoriteit op de werkvloer, kan zaken gedaan krijgen
 • Communicatie: kan charmeren, heeft een goede manier van communiceren
 • Lerende oriëntatie: heeft basiskennis van Lean, of wil zich hierin verdiepen
 • Actie georiënteerd: is energiek en enthousiast, en kan dit ook overbrengen naar anderen
 • Nauwgezetheid: kan gestructureerd en punctueel werken
 • Luisteren: is communicatief sterk, kan goed luisteren
 • Empathisch handelen: heeft people skills, kan tussenkomen bij problemen

Als assessmentspecialist kon CPM die negen verwachtingen vertalen naar negen competenties. Door vervolgens aan iedere competentie 3 tot 5 gedragsindicatoren te koppelen, slaagt CPM erin om deze competenties bij kandidaten te testen. In het artikel dat je hiernaast kan downloaden, kan je een volledig uitgewerkt voorbeeld vinden voor één van deze 9 competenties.

Dit artikel kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen CPM en Veltion.

 

Download nu dit gratis artikel

Wil u als bedrijf graag sneller kunnen schakelen in verbetertrajecten, tegen een lagere totale kost?

Lees dan nu in dit artikel:

 • hoe je een “wrong hire” kan vermijden
 • hoe je de ideale change agent kan selecteren in jouw eigen organisatie
 • hoe je hiervoor het change agent competentiemodel van Veltion en CPM kan gebruiken
Tips Change agent