Verzamel tot 15.000 euro steun voor je nieuw innovatief project!

 

POM West-Vlaanderen biedt 120.000 als financiële steun om innovatieve projecten, die in de ideeënfase zitten, versneld tot de pilootfase te brengen. Met de inrichting van deze “call” binnen het kader van “Fabrieken voor de Toekomst (FvT)” wenst POM West-Vlaanderen een aantal kortlopende en praktijkgerichte, innovatieve samenwerkingsprojecten tussen bedrijven te ondersteunen.

Voorwaarden

De samenwerkingsprojecten dienen inhoudelijk te passen onder de focus van minstens één van de drie volgende sectoren:

  1. Nieuwe materialen: met focus op duurzaamheid in textiel en kunststoftoepassingen
  2. Voeding: met focus op de toepassing van lokale grondstoffen in nieuwe eindproducten of halffabricaten, het valoriseren van rest -of nevenstromen, het verduurzamen van productieketens of -systemen, de introductie van nieuwe technologieën uit andere sectoren, …
  3. Machinebouw & Mechatronica:
    1. Algemene oproep met focus op productie van slimme machines, flexibele productieorganisaties
    2. Specifieke oproep gericht op automatisatie, robotisatie, … in de landbouw

Het resultaat van het project is een proefopstelling, pilootintallatie of prototype dat kan uitgevoerd worden binnen maximaal één jaar (na start van het project).

De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen (minimum) twee onafhankelijke bedrijven:

  • Minimum één KMO
  • Minimum één gevestigde in West-Vlaanderen

Beschikbare steun

De beschikbare steun bedraagt per sector 30.000 euro met een maximale steun van 15.000 euro per project.

Timing

Projectaanvragen dienen ingediend te worden tegen uiterlijk 18 november 2019. Voorafgaand aan de indiening dient een intakegesprek te zijn doorlopen.

Meer informatie op http://www.fabriekenvoordetoekomst.be/quickwins

  • Deel dit bericht