Kom kennis opsnuiven en best practices delen in het grootste Lean netwerk van Vlaanderen

Dat er veel animo is voor Lean-uitwisseling, dat wisten we al: er is in onze Veltion-Clusters duchtig uitgewisseld, geïnspireerd en uitgedaagd. Graag tillen we onze Cluster samen met jullie naar een volgend niveau en sluiten ons aan bij het netwerk van Lean Lead, waar meer dan 100 bedrijven 4x per jaar best practices met elkaar delen in diverse clusters van bedrijven met dezelfde maturiteit en uitdagingen.

Wat mag je verwachten?

 • Nauwere contacten die diepgaande discussies mogelijk maken
 • Jullie thema’s en specifieke vragen komen uitvoerig aan bod
 • Lean Lead herkent jouw uitdagingen en er wordt samen aan gewerkt
 • Ondersteuning door een Lean Lead moderator/expert
Lean lead neemt je mee, onder begeleiding van een Lean coach, op de Gemba om samen ervaringen en kennis te delen. Jullie kunnen hierbij kiezen uit volgende werkgroepen:

 • Lean@Production
 • QRM@Production
 • Lean@Food
 • Lean@Logistics
 • Lean@Maintenance
 • Team@Work
 • Industrie 4.0 @Work

Wat verwachten we van jouw partnership?

 • De inschrijving is per firma en tijdens de 4 sessies vaardig je 2 deelnemers af die ervaring en kennis van het gekozen thema kunnen inbrengen.
 • Je krijgt de kans om jouw gemba case te laten bestuderen gevolgd door feedback en verbeterideeën.
 • Wij rekenen op vertrouwelijkheid van de verkregen en gedeelde informatie.
 • We vragen een instapvergoeding van 850 euro ( <100 werknemers) of 1.350 euro per deelnemend bedrijf omdat wij jouw commitment ook graag kracht bijzetten.

Neem deel aan de kick-off op donderdag 20/2/2020

Op 20 februari nemen gastsprekers jullie mee in hun Lean passie. Naast inspiratie krijg je diezelfde dag ook de kans om uitvoerig kennis te maken met jouw cluster van gelijkwaardige bedrijven. Hier bepalen jullie zelf het jaarprogramma van de 3 verdere samenkomsten bij collega-bedrijven op basis van jullie best practices en verwachtingen. Zo kan je ook na de kick-off nog beslissen of je definitief wenst in te stappen of niet.

Overtuigd? Mis dan zeker de kick-off niet!

Super! Stuur ons een e-mail (thomas.van.landeghem@logflow.be) en we brengen jouw inschrijving in orde!

Lean implementeren: hoe snel brengt het op?

Over het algemeen is men ervan overtuigd dat een investering in een Lean-programma zichzelf terugbetaalt indien dit correct wordt geïmplementeerd. Aangezien er geen eindpunt is aan een Lean-implementatie, moeten de voordelen gemeten worden tijdens de uitvoering. Het is echter vaak onduidelijk hoe (snel) deze voordelen zichtbaar zullen worden. Ook in de literatuur was er weinig bekend over de productiviteitswinst die je kan verwachten bij start van een Lean-implementatie. Daar besloot prof. Netland van de Noorse Universiteit NTNU in 2016 verandering in te brengen: hij ging met zijn team op zoek naar een onderbouwde theorie om het verbeteringspatroon te verklaren van bedrijven die Lean implementeren.

Onderzoeksmethode

Prof. Netland maakte gebruik van de case study aanpak: via empirische data die hij verzamelde uit de echte wereld, suggereert zijn team hoe het theoretische model eruitziet. De data ging hij halen bij de Volvo Group: hij bezocht 45 fabrieken in 5 verschillende continenten. Elke fabriek werd op dezelfde manier geauditeerd in twee domeinen:

 • Lean-maturiteit: hoe breed (afdelingen, teams, medewerkers) en diep (geavanceerd) worden de Lean principes toegepast
 • Operationele productiviteit: gemeten in zes categorieën (veiligheid, kwaliteit, delivery, kost, milieu en mens)

De productiviteit neemt toe volgens een S-curve

Volgens Prof. Netland gaan bedrijven door twee fases tijdens hun Lean transformatie:

 • Exploratie: de organisatie leert Lean kennen. Er lopen pilootprojecten, maar tegelijk is er nog veel tegenkanting. De organisatie wil vooral behouden hoe het loopt. Tijdens deze beginnende maturiteit stijgt de productiviteit dan ook traag.
 • Exploitatie: de organisatie begrijpt de voordelen en zet ze om in actie. Men onderscheidt drie maturiteitsniveaus in deze fase:
  • Transitie: quick wins in het bedrijf zorgen voor succesverhalen, wat andere afdelingen aansteekt zodat ook zij successen boeken. De productiviteit krijgt als het ware een boost.
  • Geavanceerd: het bedrijf is er in geslaagd om een Lean-cultuur te creëren. Ze zetten voortdurend hogere doelstellingen en pakken na de quick wins nu ook grotere projecten aan met lange termijn resultaten. De productiviteit stijgt verder, maar begint af te vlakken.
  • Baanbrekend: hoe “Leaner” je wordt, hoe moeilijker het wordt om nog grote verbetering te boeken. Het bedrijf heeft een top-productiviteit, maar heeft grote moeite om die nog verder te verhogen

Conclusie

Deze studie verklaart dat beginnende bedrijven in Lean vaak slechts een beperkte vooruitgang boeken in productiviteit. Echter eens voorbij de verkenningsfase kennen ze een grote productiviteitsboost, om dan terug af te vlakken eens ze aan de top zijn geraakt. Het is belangrijk om dit verbeterpatroon te kennen, van een Lean-implementatie zodat je in iedere fase de juiste doelstellingen kan formuleren. Onder- of overschatte doelstellingen kunnen immers leiden tot frustratie, interesseverlies of een volledige stop van het programma. Ook beslissingsnemers zouden wel eens foutieve keuzes kunnen maken wanneer het resultaat niet meteen is wat “zij” ervan hadden verwacht!

Geraak je zelf niet uit de verkennende fase van Lean?

Of vind je het tijd voor de productiviteitsboost die Lean had beloofd? Aarzel dat niet om contact met ons op te nemen zodat we jouw organisatie over de exploratiefase heen kunnen begeleiden naar de transitiefase. Of zelfs verder?

Het volledige artikel van professor Netland kan je hier downloaden.

Twijfel om MES te implementeren? Breng al je vragen mee naar de MES4SME kick-off!

 

Sta je aan de start van een MES-implementatie? Ben je een Vlaamse KMO? Schrijf je dan snel in voor het kick-off event van MES4SME op maandag 9 december te Waregem!

Een Manufacturing Execution System (MES) is productiesoftware om de efficiëntie en transparantie van een productieproces te optimaliseren. Typische functionaliteiten die hiertoe behoren zijn: scheduling, tracking & tracing, productie rapportering, digitale werkinstructies, knowledge management, materiaal- en taakregistraties, automatische datacollectie, enz.

 

Dit kick-off event van de proeftuin richt zich tot alle KMO productiebedrijven uit allerhande sectoren die de stap willen zetten naar het invoeren van een MES/productiesoftware en die, mede door enkele specifieke eisen (grote productvariatie, kleine aantallen, grote flexibiliteit), onvoldoende zicht hebben op de mogelijkheden ervan en/of er niet in slagen om dit kostenefficiënt en laagdrempelig op te zetten. Er is speciale aandacht voor bedrijven met 20 tot 100 werknemers, met een maximale omzet van 10 miljoen, maar iedereen die met vragen/uitdagingen zit, kan op dit event terecht voor een zicht op de antwoorden/oplossingen.

Inschrijven kan op https://www.isye.be/discussieforum2019/

Verzamel tot 15.000 euro steun voor je nieuw innovatief project!

 

POM West-Vlaanderen biedt 120.000 als financiële steun om innovatieve projecten, die in de ideeënfase zitten, versneld tot de pilootfase te brengen. Met de inrichting van deze “call” binnen het kader van “Fabrieken voor de Toekomst (FvT)” wenst POM West-Vlaanderen een aantal kortlopende en praktijkgerichte, innovatieve samenwerkingsprojecten tussen bedrijven te ondersteunen.

Voorwaarden

De samenwerkingsprojecten dienen inhoudelijk te passen onder de focus van minstens één van de drie volgende sectoren:

 1. Nieuwe materialen: met focus op duurzaamheid in textiel en kunststoftoepassingen
 2. Voeding: met focus op de toepassing van lokale grondstoffen in nieuwe eindproducten of halffabricaten, het valoriseren van rest -of nevenstromen, het verduurzamen van productieketens of -systemen, de introductie van nieuwe technologieën uit andere sectoren, …
 3. Machinebouw & Mechatronica:
  1. Algemene oproep met focus op productie van slimme machines, flexibele productieorganisaties
  2. Specifieke oproep gericht op automatisatie, robotisatie, … in de landbouw

Het resultaat van het project is een proefopstelling, pilootintallatie of prototype dat kan uitgevoerd worden binnen maximaal één jaar (na start van het project).

De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen (minimum) twee onafhankelijke bedrijven:

 • Minimum één KMO
 • Minimum één gevestigde in West-Vlaanderen

Beschikbare steun

De beschikbare steun bedraagt per sector 30.000 euro met een maximale steun van 15.000 euro per project.

Timing

Projectaanvragen dienen ingediend te worden tegen uiterlijk 18 november 2019. Voorafgaand aan de indiening dient een intakegesprek te zijn doorlopen.

Meer informatie op http://www.fabriekenvoordetoekomst.be/quickwins

Word de Google van je eigen bedrijfsdata

Industrie 4.0 – Hoe word je de Google van je eigen bedrijfsdata?

 • Optie 1: begin met het verzamelen van zoveel mogelijk data
 • Optie 2: start met het opzetten van goedgekozen pilootprojecten

We zien veel organisaties rondom ons sukkelen om hun eigen definitie aan Industrie 4.0 te geven: ze verzamelen zo veel mogelijk data en proberen er iets mee te doen. Dit leidt vaak tot projecten waarvan de investering moeilijk/nooit wordt terugverdiend omdat men blijft rondhuppelen in cirkels zonder dichter te komen bij het bedrijfsdoel.

Dat proberen wij anders aan te pakken! Zoals bij ieder veranderingsproject, blijven we trouw aan onze kata: iedere verandering, moet ons een stap dichter brengen bij het doel. Daarom kiezen wij volop voor Optie 2: we definiëren pilootprojecten met gericht gemeten data.

Achter de schermen werken we momenteel aan een totaaloplossing voor onze klanten. In grote lijnen volgen we dit stappenplan:

 1. Kata: wat is het doel? Waar moeten we aan werken? Wat is de grootste uitdaging?
 2. Quickscan: hoe ziet de huidige situatie eruit? Bepalen van prioriteiten in functie van het doel.
 3. Opstart van pilootprojecten
  1. Technisch team: opzetten van metingen, dataloggers, gateways, databases
  2. Optimalisatieteam: bijsturen van de operationele processen obv de nieuwe data

Dit is wat wij noemen “Lean Dashboarding”. Het biedt een waaier aan voordelen:

 • Een relevant dashboard: data gemeten in opdracht van een verbeterteam
 • Snelle datavalidatie: feedback vanuit het optimalisatieteam vanaf de eerste dag
 • Snelle return: het optimalisatieteam kan aan de slag wanneer de eerste data binnenloopt
 • Betere acceptatie: door betrokkenheid van de werkvloer (verbeterteam) van bij de start van het pilootproject
Blijf je graag op de hoogte van hoe we dit verder lanceren? Vul dan gauw dit formulier in (dit kost je amper 2 minuten).

Van welke subsidie kun je gebruik maken bij ons?

Ideeën om het beter te doen in een bedrijf, blijven soms om financiële redenen op de plank liggen. Herkenbaar? Misschien vind je in ons subsidieoverzicht wel een oplossing. We hebben de Vlaamse en Europese regelingen opgelijst die je bij ons kan gebruiken. Die laatste zijn vanwege de interessante bedragen zeker het uitzoeken waard.

Bij Veltion kan je van vier verschillende subsidieregelingen gebruik maken. Waar je bedrijf gevestigd is, maakt een verschil. En of je onderdeel bent van de reguliere of de sociale economie. Samengevat ziet het er als volgt uit. Scroll naar beneden voor meer informatie.

KMO-portefeuille Subsidie voor mngtadviezen KMO-groeisubsidie ESF-subsidie
Sociaal economiebedrijf x x
Kmo gevestigd in Vlaams Gewest x x x
KMO-portefeuille

Veltion is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Er zijn binnen die portefeuille een aantal pijlers gedefinieerd maar bon, what’s in a name. Voor onze klanten betekent het dat ze voor een advies en een opleiding van ons subsidie kunnen aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van je voorraad en het verkorten van doorlooptijd van je productie.

Over hoeveel euro gaat het? Dat hangt van de grootte van je bedrijf af. Een kleine onderneming krijgt tot 40% steun met een maximum van 10.000 euro.

 • Voorbeeld: stel dat je een project van 25.000 euro start, dan betaalt de Vlaamse overheid daarvan 10.000 euro en jij 15.000 euro. Is het een groter project van pakweg 40.000 euro ga je nog altijd “maar” 10.000 euro van de Vlaamse overheid krijgen, omdat dit het maximum bedrag is.

Een middelgrote onderneming krijgt tot 30% steun met een maximum van 15.000 euro.

 • Voorbeeld: in dit geval kan je dus een project van 50.000 euro aangaan, als je het maximum van de Vlaamse overheid wil ontvangen, met name 15.000 euro. Alle bedragen daaronder, gaan minder zijn (30% van het totaal). Alle bedragen daarboven zijn evenveel, omdat 15.000 euro het maximum is.

De aanvraag gebeurt altijd online. Omdat dit toch vaak makkelijker lijkt dan het is, hebben we een korte handleiding gemaakt voor onze klanten en staan we natuurlijk altijd klaar om te helpen. Op de website kmoportefeuille.be vind je meer info over de regeling. Bellen naar de Vlaamse overheid kan ook via het het gratis nummer 1700. (Al heb je ons misschien wat sneller aan de lijn: 0472/35.95.16)

Voor een kleine kmo:

Kmo-portefeuille
Project 15.000 euro 6.000 euro subsidie
Project 25.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 35.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 55.000 euro 10.000 euro subsidie
→ 1 jaarlijks

Voor een middelgrote kmo:

Kmo-portefeuille
Project 15.000 euro 4.500 euro subsidie
Project 25.000 euro 7.500 euro subsidie
Project 35.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 55.000 euro 15.000 euro subsidie
→ 1 jaarlijks
Kmo-groeisubsidie

Bedrijf met ambitie? Check. Ook van de kmo-groeisubsidie kan je bij Veltion gebruik maken, meer specifiek voor een extern advies om je groeitraject in gang te steken. Bij een aanvraag word je op vier criteria beoordeeld: visie op groei, kantelmoment, onderbouwde aanpak en noodzaak aan kennis. Als dat nog niet helemaal helder is of het moet nog op papier worden gezet, we kunnen je ook hier mee helpen.

Over hoeveel euro gaat het? Het maximum subsidiebedrag is 25.000 euro per traject en het steunpercentage bedraagt 50%. Er wordt in dit geval geen onderscheid gemaakt tussen de grootte van kmo’s.

 • Voorbeeld: als het totale adviestraject 60.000 euro kost, dan krijg je daarvoor 25.000 euro subsidie. Het steunpercentage bedraagt inderdaad 50%, je zou kunnen denken dat er 30.000 euro mee gemoeid is, maar het maximum bedrag is bij deze regeling dus 25.000 euro.

Voor kleine en middelgrote kmo’s:

Kmo-groeisubsidie
Project 15.000 euro 7.500 euro subsidie
Project 25.000 euro 12.500 euro subsidie
Project 35.000 euro 17.500 euro subsidie
Project 55.000 euro 25.000 euro subsidie
→ 1 jaarlijks

Deze subsidie vraag je via een digitaal formulier aan. We hebben een quasi volledig ingevulde template als je bij ons een traject start, dus dat scheelt alweer heel wat tijd. Meer informatie over de kmo-groeisubsidie vind je op deze website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Subsidie voor managementadviezen voor sociale economiebedrijven

Sinds begin 2017 is er specifiek voor sociale economiebedrijven een subsidiëring van managementadviezen. Deze adviezen zijn schriftelijk en snijden een bepaald thema aan. Bij Veltion kunnen we je onder deze subsidieregeling verder helpen met je innovatiebeleid, hoe ga je je productie innovatiever organiseren bijvoorbeeld, en met je kwaliteitsbeleid, hoe introduceer je een kwaliteitscultuur in jouw organisatie.

Over hoeveel euro gaat het? Het maximum bedrag bij deze subsidieregeling bedraagt 10.000 euro per advies. Het steunpercentage is in dit geval 50%. Opgelet: je kan maar één advies per twee jaar aanvragen.

Voor sociale economiebedrijven:

Subsidie voor mgmt-adviezen
Project 15.000 euro 7.500 euro subsidie
Project 25.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 35.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 55.000 euro 10.000 euro subsidie
→ 2 jaarlijks

 

De aanvraag voor deze subsidie vraagt iets meer administratie. Op www.werk.be/managementadvies vind je de verschillende stappen terug, samen met alle informatie over de regeling. Ook hier steken we vanzelfsprekend graag een handje toe als we je kunnen helpen met de aanvraag. Contacteer ons per mail of telefonisch als je nog vragen hebt.

ESF-subsidie voor duurzaam loopbaanbeleid en anders organiseren

Tot slot kan je voor onze projecten ook beroep doen op Europese subsidie, met name de regeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Zij werken binnen zo’n regeling met zogenaamde oproepen. Zie het als een inhoudelijk en financieel kader waarbinnen opgeroepen wordt om projecten in te dienen. Voor onze diensten kan je van deze subsidie gebruik maken:

 • Duurzaam loopbaanbeleid
 • Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid
 • Opleidingen in bedrijven
 • Anders organiseren

1. Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid: een breed kader om onder andere de werkbaarheid in je bedrijf te verhogen, langer aan de slag blijven mogelijk maken en de ontwikkeling van werknemers te stimuleren. Werkbaarheid? Voor ons betekent het dit: iedere werknemer weet wat van hem verwacht wordt, hoe hij het moet uitvoeren en tegen wanneer dit moet uitgevoerd. De werknemer kan dit binnen de voorziene tijd correct en naar eigen goeddunken afwerken.

 • pijler strategisch competentiebeleid
  • systeem uitwerken om competenties in kaart te brengen
  • ‘competentiedenken’ uitrollen naar alle andere HR processen
 • pijler strategisch loopbaanbeleid
  • interne mobiliteit versterken (horizontaal & verticaal)
  • jobrotatie
  • omslag naar loopbaangesprekken
  • transparante interne arbeidsmarkt
  • beleid rond flexibel werken en telewerken
  • burn-out
 • pijler coachend leiderschap
  • nieuw beleid rond de selectie van toekomstige leidinggevenden
  • koppeling aan het strategisch competentie- en loopbaanbeleid
  • cultuuromslag stimuleren naar coachend leiderschap
  • systeem ter ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden

Welke subsidiëring kan je hiervoor krijgen?

 • Maximale subsidie per project: 60.000 euro
  • Maximaal 30.000 euro ESF
  • Maximaal 30.000 euro van het Vlaams Cofinancierings fonds. Dit fonds is er specifiek voor de cofinanciering van ESF-acties. Het percentage wordt per project bepaald, maar het maximum is dus 30.000 euro.
 • Het bedrag dat je zelf bijpast, is minimaal 30% voor kmo’s en 50% voor grote ondernemingen.

2. Opleiding in bedrijven: de kans bieden om werknemers sterker te maken op de arbeidsmarkt. Organisaties die reeds een strategisch opleidingsplan hebben kunnen in deze oproep maximum 100.000 euro subsidies krijgen voor algemene opleidingen.

Welke acties kunnen hieronder vallen?

 • Opleidingsacties
 • Algemene opleiding – bedrijfsoverschrijdend
 • Nederlands
 • Min. 6u/deelnemer
 • Leerbewijs gekoppeld aan opleiding

Welke subsidiëring kan je hiervoor krijgen?

 • Maximale subsidie per project: 100.000 euro
 • Het bedrag dat je zelf bijpast, is minimaal 30% voor kmo’s en 50% voor grote ondernemingen.

3. Anders organiseren: om aanpassingen aan de organisatiestructuur van de onderneming te stimuleren, met aan de ene kant meer betrokkenheid, meer plezier in het werk en minder stress voor de werknemers en minder verloop en verzuim, en aan de andere kant meer flexibiliteit, meer innovativiteit en meer productiviteit voor de onderneming.

Welke acties kunnen hieronder vallen?

 • Procesanalyse
 • Herontwerp
 • Ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden
 • Vastleggen en verduidelijken verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de teams
 • Fleximatrix
 • KPI’s

Welke subsidiëring kan je hiervoor krijgen?

 • Maximale subsidie per project: 80.000 euro
  • Maximaal 40.000 euro ESF
  • Maximaal 40.000 euro van het Vlaams Cofinancierings fonds. Dit fonds is er specifiek voor de cofinanciering van ESF-acties. Het percentage wordt per project bepaald, maar het maximum is dus 40.000 euro.
 • Het bedrag dat je zelf bijpast, is minimaal 30% voor kmo’s en 50% voor grote ondernemingen.

5 takeaways van Siemens over de rol van werknemers

Heeft de mens nog een plek in de fabriek van de toekomst? Met die vraag gingen we naar de derde editie van de Factory of the Future Awards. Dit zijn de 5 takeaways van Siemens die je hierover moet onthouden. (En we hebben ook een kleine oproep aan de organisatoren.)

Machines in, people out?

De digitalisering van de industrie. Een revolutie die angst oproept bij werknemers, omdat ze misschien wel overbodig worden. Maar is dat zo? Gunter Beitinger van de Siemens-fabriek in Amberg slaat tijdens zijn presentatie op de Factory of the Future Awards de nagel op de kop:

“Machines themselves might be efficient,
 

but they don’t come up with ideas for improving the system.”
Of de nabije toekomst er dus uit zal zien zonder hersens op de werkvloer? Wij, en Siemens, denken van niet.

Productiviteit verbeteren met ideeën van werknemers: vijf tips

Machines kun je vernieuwen. Kosten kan je drukken. Maar productiviteit duurzaam verbeteren, doe je samen met werknemers. Alle werknemers trouwens. Want als er iemand weet wat er beter kan, is het wel de mens die er middenin staat. Dit zijn de vijf takeaways van Siemens om hiermee op de werkvloer aan de slag te gaan:

  • 1. Open communicatie bij het geven en nemen van verantwoordelijkheid. Wie bepaalt de uitdagingen? En wat is het kader om hier naartoe te werken? Belangrijke vragen om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. In onze projecten stipt de zaakvoerder de uitdagingen aan. Vervolgens stellen we verbeterteams op de werkvloer samen die bepalen hoe we daaraan werken. De resultaten worden gevisualiseerd om op een toegankelijke manier het gesprek aan te knopen.

 

  • 2. Pak de angst aan die leeft. (Ja, die is er.) Om te evolueren naar een continu verbetercultuur stap je ook in een veranderingsproces. En zoals we allemaal weten, lijkt verandering vaak eng in het begin. Aandacht voor deze gevoelens is cruciaal om engagement op te bouwen. Terugkoppelen van de resultaten blijkt uit al onze projecten een van de onmisbare factoren te zijn om het vertrouwen van werknemers te krijgen.

 

  • 3. Vraag verantwoordelijkheid door ook zo te werken. Je kan niet een keer in het jaar ineens vragen wat er beter zou kunnen. Werknemers zijn daar niet mee bezig, als hun werkgever dat niet vraagt. Implementeer bijvoorbeeld werkroutines die ervoor zorgen dat je werknemers hier aandacht voor hebben. En ze bovendien leren werken op dezelfde manier. Wat houdt zo’n routine in? Dat is aan de werknemers, als ervaringsdeskundigen, om te bepalen.

 

  • 4. Ontwikkel een nieuw gedragspatroon. De quick wins bij de start van een verbeterproject zijn cruciaal. Maar de ambitie moet verder reiken. Als je werknemers continu nadenken over, en oog hebben voor, nieuwe verbeteringen, heb je goud in handen.

 

 • 5. Focus op waardetoevoegende activiteiten. Eigenlijk de kern van lean thinking en dus ook onze projecten: Veltion leert je medewerkers om hun activiteiten te optimaliseren zodat ze op elk moment waarde toevoegen voor je klant.
Wat zijn de Factory of the Future Awards?

De uitreiking van de Factory of the Future Awards is een jaarlijks event dat sinds 2015 georganiseerd wordt. De awards maken deel uit van het actieprogramma Made Different, opgezet door Sirris en Agoria. In dit programma doorlopen bedrijven zeven transformaties met als doel de fabriek van de toekomst te worden. Met de awards worden de beste leerlingen van de klas op een leuke manier in de kijker gezet.

Proficiat aan de winnaars van 2017!

Petje af voor deze vijf bedrijven die met een award, maar vooral ook veel bewondering, naar huis gingen:

 • Veranneman Technical Textiles uit Ardooie. Zij behoren tot de groep Sioen en zijn actief in de weverij sector.
 • Rousselot uit Gent is producent van gelatine en collageen voor de farmaceutische en gezondheidssector alsook voor de voedingsnijverheid.
 • Nuscience uit Drongen ontwikkelt en produceert er in een gloednieuwe fabriek premixen, concentraten, minerale voeding en additieven voor de diervoederindustrie.
 • Valeo uit Ghislenghien bouwt verlichtingssystemen voor de automobielsector en maakt deel uit van een Franse autogroep.
 • Daikin Europe uit Oostende groeide uit tot het Europese hoofdkwartier van de Japanse multinational Daikin Industries.
Oproep aan de organisatoren voor volgend jaar

Alleen vroegen we ons op het einde van de avond af: waar was de aandacht voor de mens in dit verhaal? Technologie is een ding. Maar we willen ook wel eens weten hoe deze bedrijven nu human-centered werken. En wat dat inhoudt. Waarom eens niet een operator aan het woord laten? Die vertelt wat de fabriek van de toekomst voor hem inhoudt, welke impact dat heeft op zijn job en of hij daarvoor liever uit zijn bed komt. Of misschien zelfs een human-centered criterium toevoegen aan de award dat draait rond het aantal aangebrachte verbetervoorstellen door de werkvloer. Ideeën genoeg te bedenken.

De fabriek van de toekomst. Niet toevallig ook de titel van ons boek. Als het over productiecijfers gaat, zitten we op de eerste rij. Als het over de mensen achter die cijfers gaat, kruipen we op het podium. Misschien eens bellen @Agoria en @Sirris? We denken graag mee!