Van welke subsidie kun je gebruik maken bij ons?

Ideeën om het beter te doen in een bedrijf, blijven soms om financiële redenen op de plank liggen. Herkenbaar? Misschien vind je in ons subsidieoverzicht wel een oplossing. We hebben de Vlaamse en Europese regelingen opgelijst die je bij ons kan gebruiken. Die laatste zijn vanwege de interessante bedragen zeker het uitzoeken waard.

Bij Veltion kan je van vier verschillende subsidieregelingen gebruik maken. Waar je bedrijf gevestigd is, maakt een verschil. En of je onderdeel bent van de reguliere of de sociale economie. Samengevat ziet het er als volgt uit. Scroll naar beneden voor meer informatie.

KMO-portefeuille Subsidie voor mngtadviezen KMO-groeisubsidie ESF-subsidie
Sociaal economiebedrijf x x
Kmo gevestigd in Vlaams Gewest x x x
KMO-portefeuille

Veltion is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Er zijn binnen die portefeuille een aantal pijlers gedefinieerd maar bon, what’s in a name. Voor onze klanten betekent het dat ze voor een advies en een opleiding van ons subsidie kunnen aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van je voorraad en het verkorten van doorlooptijd van je productie.

Over hoeveel euro gaat het? Dat hangt van de grootte van je bedrijf af. Een kleine onderneming krijgt tot 40% steun met een maximum van 10.000 euro.

 • Voorbeeld: stel dat je een project van 25.000 euro start, dan betaalt de Vlaamse overheid daarvan 10.000 euro en jij 15.000 euro. Is het een groter project van pakweg 40.000 euro ga je nog altijd “maar” 10.000 euro van de Vlaamse overheid krijgen, omdat dit het maximum bedrag is.

Een middelgrote onderneming krijgt tot 30% steun met een maximum van 15.000 euro.

 • Voorbeeld: in dit geval kan je dus een project van 50.000 euro aangaan, als je het maximum van de Vlaamse overheid wil ontvangen, met name 15.000 euro. Alle bedragen daaronder, gaan minder zijn (30% van het totaal). Alle bedragen daarboven zijn evenveel, omdat 15.000 euro het maximum is.

De aanvraag gebeurt altijd online. Omdat dit toch vaak makkelijker lijkt dan het is, hebben we een korte handleiding gemaakt voor onze klanten en staan we natuurlijk altijd klaar om te helpen. Op de website kmoportefeuille.be vind je meer info over de regeling. Bellen naar de Vlaamse overheid kan ook via het het gratis nummer 1700. (Al heb je ons misschien wat sneller aan de lijn: 0472/35.95.16)

Voor een kleine kmo:

Kmo-portefeuille
Project 15.000 euro 6.000 euro subsidie
Project 25.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 35.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 55.000 euro 10.000 euro subsidie
→ 1 jaarlijks

Voor een middelgrote kmo:

Kmo-portefeuille
Project 15.000 euro 4.500 euro subsidie
Project 25.000 euro 7.500 euro subsidie
Project 35.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 55.000 euro 15.000 euro subsidie
→ 1 jaarlijks
Kmo-groeisubsidie

Bedrijf met ambitie? Check. Ook van de kmo-groeisubsidie kan je bij Veltion gebruik maken, meer specifiek voor een extern advies om je groeitraject in gang te steken. Bij een aanvraag word je op vier criteria beoordeeld: visie op groei, kantelmoment, onderbouwde aanpak en noodzaak aan kennis. Als dat nog niet helemaal helder is of het moet nog op papier worden gezet, we kunnen je ook hier mee helpen.

Over hoeveel euro gaat het? Het maximum subsidiebedrag is 25.000 euro per traject en het steunpercentage bedraagt 50%. Er wordt in dit geval geen onderscheid gemaakt tussen de grootte van kmo’s.

 • Voorbeeld: als het totale adviestraject 60.000 euro kost, dan krijg je daarvoor 25.000 euro subsidie. Het steunpercentage bedraagt inderdaad 50%, je zou kunnen denken dat er 30.000 euro mee gemoeid is, maar het maximum bedrag is bij deze regeling dus 25.000 euro.

Voor kleine en middelgrote kmo’s:

Kmo-groeisubsidie
Project 15.000 euro 7.500 euro subsidie
Project 25.000 euro 12.500 euro subsidie
Project 35.000 euro 17.500 euro subsidie
Project 55.000 euro 25.000 euro subsidie
→ 1 jaarlijks

Deze subsidie vraag je via een digitaal formulier aan. We hebben een quasi volledig ingevulde template als je bij ons een traject start, dus dat scheelt alweer heel wat tijd. Meer informatie over de kmo-groeisubsidie vind je op deze website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Subsidie voor managementadviezen voor sociale economiebedrijven

Sinds begin 2017 is er specifiek voor sociale economiebedrijven een subsidiëring van managementadviezen. Deze adviezen zijn schriftelijk en snijden een bepaald thema aan. Bij Veltion kunnen we je onder deze subsidieregeling verder helpen met je innovatiebeleid, hoe ga je je productie innovatiever organiseren bijvoorbeeld, en met je kwaliteitsbeleid, hoe introduceer je een kwaliteitscultuur in jouw organisatie.

Over hoeveel euro gaat het? Het maximum bedrag bij deze subsidieregeling bedraagt 10.000 euro per advies. Het steunpercentage is in dit geval 50%. Opgelet: je kan maar één advies per twee jaar aanvragen.

Voor sociale economiebedrijven:

Subsidie voor mgmt-adviezen
Project 15.000 euro 7.500 euro subsidie
Project 25.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 35.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 55.000 euro 10.000 euro subsidie
→ 2 jaarlijks

 

De aanvraag voor deze subsidie vraagt iets meer administratie. Op www.werk.be/managementadvies vind je de verschillende stappen terug, samen met alle informatie over de regeling. Ook hier steken we vanzelfsprekend graag een handje toe als we je kunnen helpen met de aanvraag. Contacteer ons per mail of telefonisch als je nog vragen hebt.

ESF-subsidie voor duurzaam loopbaanbeleid en anders organiseren

Tot slot kan je voor onze projecten ook beroep doen op Europese subsidie, met name de regeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Zij werken binnen zo’n regeling met zogenaamde oproepen. Zie het als een inhoudelijk en financieel kader waarbinnen opgeroepen wordt om projecten in te dienen. Voor onze diensten kan je van deze subsidie gebruik maken:

 • Duurzaam loopbaanbeleid
 • Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid
 • Opleidingen in bedrijven
 • Anders organiseren

1. Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid: een breed kader om onder andere de werkbaarheid in je bedrijf te verhogen, langer aan de slag blijven mogelijk maken en de ontwikkeling van werknemers te stimuleren. Werkbaarheid? Voor ons betekent het dit: iedere werknemer weet wat van hem verwacht wordt, hoe hij het moet uitvoeren en tegen wanneer dit moet uitgevoerd. De werknemer kan dit binnen de voorziene tijd correct en naar eigen goeddunken afwerken.

 • pijler strategisch competentiebeleid
  • systeem uitwerken om competenties in kaart te brengen
  • ‘competentiedenken’ uitrollen naar alle andere HR processen
 • pijler strategisch loopbaanbeleid
  • interne mobiliteit versterken (horizontaal & verticaal)
  • jobrotatie
  • omslag naar loopbaangesprekken
  • transparante interne arbeidsmarkt
  • beleid rond flexibel werken en telewerken
  • burn-out
 • pijler coachend leiderschap
  • nieuw beleid rond de selectie van toekomstige leidinggevenden
  • koppeling aan het strategisch competentie- en loopbaanbeleid
  • cultuuromslag stimuleren naar coachend leiderschap
  • systeem ter ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden

Welke subsidiëring kan je hiervoor krijgen?

 • Maximale subsidie per project: 60.000 euro
  • Maximaal 30.000 euro ESF
  • Maximaal 30.000 euro van het Vlaams Cofinancierings fonds. Dit fonds is er specifiek voor de cofinanciering van ESF-acties. Het percentage wordt per project bepaald, maar het maximum is dus 30.000 euro.
 • Het bedrag dat je zelf bijpast, is minimaal 30% voor kmo’s en 50% voor grote ondernemingen.

2. Opleiding in bedrijven: de kans bieden om werknemers sterker te maken op de arbeidsmarkt. Organisaties die reeds een strategisch opleidingsplan hebben kunnen in deze oproep maximum 100.000 euro subsidies krijgen voor algemene opleidingen.

Welke acties kunnen hieronder vallen?

 • Opleidingsacties
 • Algemene opleiding – bedrijfsoverschrijdend
 • Nederlands
 • Min. 6u/deelnemer
 • Leerbewijs gekoppeld aan opleiding

Welke subsidiëring kan je hiervoor krijgen?

 • Maximale subsidie per project: 100.000 euro
 • Het bedrag dat je zelf bijpast, is minimaal 30% voor kmo’s en 50% voor grote ondernemingen.

3. Anders organiseren: om aanpassingen aan de organisatiestructuur van de onderneming te stimuleren, met aan de ene kant meer betrokkenheid, meer plezier in het werk en minder stress voor de werknemers en minder verloop en verzuim, en aan de andere kant meer flexibiliteit, meer innovativiteit en meer productiviteit voor de onderneming.

Welke acties kunnen hieronder vallen?

 • Procesanalyse
 • Herontwerp
 • Ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden
 • Vastleggen en verduidelijken verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de teams
 • Fleximatrix
 • KPI’s

Welke subsidiëring kan je hiervoor krijgen?

 • Maximale subsidie per project: 80.000 euro
  • Maximaal 40.000 euro ESF
  • Maximaal 40.000 euro van het Vlaams Cofinancierings fonds. Dit fonds is er specifiek voor de cofinanciering van ESF-acties. Het percentage wordt per project bepaald, maar het maximum is dus 40.000 euro.
 • Het bedrag dat je zelf bijpast, is minimaal 30% voor kmo’s en 50% voor grote ondernemingen.
 • Deel dit bericht