Lean & QRM, friends or foes?

Indien je geconfronteerd wordt met kleine volumes en een grote variëteit aan producten, moet je jou meer en meer zorgen beginnen te maken indien je nog nooit van QRM of Quick Response Manufacturing gehoord hebt. Maar wat is QRM? Is er een verschil met Lean? Wordt QRM dé nieuwe productiefilosofie van de toekomst?

Verslag van World QRM Conference

Zoals eerder aangekondigd waren we vlak voor de zomer aanwezig op de World QRM Conference in Warschau. Verschillende internationale QRM cases kwamen er aan bod, maar ook interessante sprekers zoals Joyce Warnacut over “The Monetary Value of Time”, één van dé grote vragen die ons vaak gesteld worden. Hier komen we in een volgende nieuwsbrief zeker nog op terug. Ook Niklas Modig trad aan als inspirerende key-note spreker over Lean & QRM. Eerst en vooral beantwoorden we daarom graag een andere hamvraag: Lean en QRM, concurrenten van elkaar of versterken ze elkaar net?

Wat is QRM?

QRM is een filosofie ontwikkeld door prof. Rajan Suri gebaseerd op Time Based Competition. Organisaties die beter gebruik maken van hun tijd, zullen op termijn een competitief voordeel krijgen.
Dr. Suri heeft in zijn filosofie duidelijk een aantal concepten geadopteerd: focus op tijd (Lean), Factory Physics (systeemdynamica) en Supply Chain Council (leveranciers en distributiecentra betrekken in lead time reduction), maar heeft evenzeer een aantal nieuwe concepten toegevoegd: de focus op make-to-order en engineer-to-order omgevingen en technieken zoals MCT (Manufacturing Critical-path Time) en POLCA.

MCT

Productietijd vs. wachttijd

De QRM-methodologie steunt op principes die ook terugkomen binnen Lean Manufacturing, maar een belangrijk verschil is dat QRM meer ordergedreven werkt – waarbij orders van werkcel naar werkcel stromen – terwijl Lean meer gericht is op een continue flow in de productie.

Lean Manufacturing focust sterk op het versnellen van de productiehandelingen. Door verspilling tijdens het productieproces tegen te gaan, nemen de productietijd en kosten af. In plaats van te focussen op de tijd waarin er effectief aan een product wordt gewerkt – de touch time – kan er vaak beter gefocust worden op de wachttijd. Gezien de wachttijd het gros van de totale doorlooptijd uitmaakt, ligt hier het grootste potentieel om de levertijd naar de klant te verkorten. Op dat vlak lopen QRM en Lean parallel aan elkaar.

VA-NVA

Omgaan met variatie

Vandaag is Lean gericht op het wegwerken van alle variatie, ook functionele variatie, zoals het aanbieden van klantspecifieke producten voor individuele toepassingen. Organisaties zouden beide methodologieën kunnen combineren en zo genieten van het beste van twee werelden: Lean Management om disfunctionele variatie (bv. continu verschuiven van opleverdata) tegen te gaan en QRM om een antwoord te bieden op de functionele variatie. Zo kan QRM de Lean strategie naar een hoger, toekomstbestendig niveau tillen.

Conclusie: friends!

Beide methodologieën hebben slechts één doel voor ogen: de doorlooptijd verkorten. Daar waar een MCT (QRM) een gros overzicht geeft van touch time vs. wachttijd (end-to-end), kan de Lean toolbox je concrete technieken aanreiken om die wachttijden te reduceren. Wanneer de productmix laag is, kan een Value Stream Map (Lean) in detail analyseren hoe het gesteld is met de productiecapaciteit in functie van de vraag. Bij een hoge productmix geeft QRM dan weer alternatieven voor een eenvoudige push-pull aansturing (POLCA). Met andere woorden: staar je niet blind op de technieken of filosofieën, maar overtuig je zelf van Rajan Suri’s motto: “Time is a heckuvalot more money than most people realize!“

Bewaren

Bewaren

  • Deel dit bericht