Vitalo Industries

De Belgische Vitalo Group is één van de wereldleiders in thermovormen van plastic voor industriële toepassingen. De Belgische vestiging telt 220 werknemers.

Het verbeterteam in de robotafdeling definieerde van bij de start 38 verbeterinitiatieven. De 5S techniek zorgde er onder andere voor dat na 4 weken reeds 10 initiatieven werden afgewerkt volgens de PDCA-methode. Om de vooruitgang van deze initiatieven op te volgen, maakte het bedrijf gebruik van PDCA.be, de innovatieve online verbetertool van Veltion. Na 6 maanden had men reeds 59 initiatieven volledig afgewerkt.

Vervolgens werd ingezoomd op de kwaliteit door toepassing van Problem Solving-technieken. Een diepgaande SMED oefening zorgde nadien voor 50% reductie van de omsteltijd van de plasmamachine. Ook werden teammeetings op de werkvloer opgestart, als deel van de management opvolgstructuur die cruciaal is om het continu verbeteren te doen voortduren.

De resultaten zijn onder andere een nettere omgeving, het wegwerken van de epidemische uitval en een betere betrokkenheid van de operatoren.