Unic Design

Unic Design, een familiebedrijf dat metalen meubelen maakt, richt zich vooral basis- en eetmeubelen, zowel op projectbasis als op maat van de klant.

Eén van de eerste acties die werden aangepakt bestond uit het invoeren van 5S op de werkvloer. Dit leverde heel wat quick wins op en leidde tot meer orde en netheid in de fabriek, mede door een effectieve toepassing van Visual Management. Informatieborden hielpen om de betrokkenheid van de medewerkers op de vloer te verzekeren.

Vervolgens werd gefocust op de interne kwaliteit in het poederlakken, daar waar de meeste problemen zich voordeden. In enkele maanden tijd werd een spectaculaire stijging van het aantal ‘Right First Time’ stukken bekomen, door systematisch de meest voorkomende problemen aan te pakken. Een preventief onderhoudsprogramma werd opgesteld en standaard werkinstructies werden ingevoerd.

Nadien werd de volledige goederenstroom in kaart gebracht via Value Stream Mapping en kon de doorlooptijd substantieel verkort worden.