Paletco

Voor een Belgische producent van houten palletten, kisten en kratten is continue verbetering van primordiaal belang om een antwoord te kunnen bieden aan de stevige concurrentie van in “massa producerende” bedrijven in lagere loonlanden.

Vooreerst werd aandacht besteed aan het betrekken van de werkvloer en hen duidelijk maken dat ze elk op hun beurt medeverantwoordelijk zijn voor het succes van het bedrijf. Dit werd vooral gerealiseerd door het invoeren van 5S. Werkmateriaal werd georganiseerd op materiaalborden, werkplaatsen werden opgeruimd (beginstandaard) en zelfs de zaakvoerder engageerde zich tot wekelijkse controles om de orde en netheid van de werkplaatsen te controleren. Met resultaat!

De werknemers ondervonden al doende de voordelen van 5S. Het project zorgde voor een heuse mentaliteitswijziging en een positieve werksfeer: de ideale bodem om nieuwe verbeterprojecten in te zaaien! Vervolgens slaagde het verbeterteam erin om een aantal andere wijzigingen door te voeren die vooral de belasting op de interne logistiek wisten te reduceren.