Orac Decor

ORAC, een familiebedrijf dat kunststof omvormt heeft 2 afdelingen, één voor interieur- en de andere voor industriële toepassingen. De bewerkingen bestaan voornamelijk uit extrusie en injectie.

In de extrusie-afdeling werd gestart met een verbeteringsteam van 3 personen, 1 uit elke shift. 5S werd als eerste toegepast, omwille van de quick win en de visuele resultaten. Visual Management werd al gauw ook ingevoerd in de vorm van communicatieborden en een analyse van de kwaliteitsproblemen resulteerde in een actieplan. De matrijswissels werden onder de loep gehouden met behulp van de SMED-principes en zonder veel inspanningen kon men al 20% van de omsteltijd uitsparen. Later werden ook de andere operatoren en afdelingen erbij betrokken.

De resultaten zijn onder meer een productiviteitsstijging, een nettere omgeving, een meer gestandaardiseerde werkmethode, een betere betrokkenheid van de operatoren, een betere communicatie en minder frustraties tussen de afdelingen onderling en een spontane betrokkenheid van de andere afdelingen.