Nyobe

Nyobe is in België de grootste producent op vlak van hogekwaliteits nylon 6 polymeren en PA6 BCF garen.

Tijdens een arbeidsanalyse van het proces “monteren en demonteren” had men vastgesteld dat iedereen er zijn eigen werkwijze op nahield. Dit leidde tot 13 verschillende werkmethoden, met veel verspillingen en inefficiëntie tot gevolg. Een verbeterteam met zowel operatoren, een vakbondsafgevaardigde, enkele ploegchefs en de afdelingsverantwoordelijke staken de handen uit de mouwen om te komen tot een uniforme werkmethode. Door het in vraag stellen van de huidige werkwijze en het technisch testen van enkele alternatieven zijn we uiteindelijk gekomen tot een uniforme werkwijze waarin iedereen zich kon vinden.

Deze nieuwe werkwijze hield onder andere het ontwerpen van een nieuwe bobijnenkar in. Deze kar is enerzijds beduidend ergonomischer en anderzijds werden de kwaliteitsproblemen sterk teruggedrongen. Ook de totaal afgelegde weg ligt een pak lager dan vroeger. Verder werden ook duidelijke afspraken opgesteld die op een visuele manier werden gecommuniceerd naar de werkvloer, waar bovendien niet iedereen de Nederlandse taal machtig is.