INNOFLOW

Van 2009 tot 2012 hebben prof. dr. ir. Hendrik Van Landeghem, ir. Tim Govaert en ir. Thomas Van Landeghem van de UGent samen met Fedustria het INNOFLOW-project uitgevoerd. De doelstelling was de stroomlijning van de integrale goederenbehandeling en -beweging binnen de fabriek.

De rode draad in het programma was een workshopsuite. Een eerste cyclus ging door in 2010 en wegens het grote succes werd een herhalingscyclus ingepland voor 2011. Uiteindelijk werden 37 bedrijven begeleid. Kennis en inzichten werden overgedragen onder de vorm van praktisch bruikbare technieken, direct toepasbaar op een concrete bedrijfsproblematiek. Zo kon men direct actie nemen met concrete realisaties tot gevolg. Er werd eveneens opvolging georganiseerd ter plaatse zodat advies en begeleiding op maat konden worden verleend.

Herziening en herontwerp van de goederenstroom hebben onder meer geleid tot een gemiddelde productiviteits-verhoging van 48%, een voorraadvermindering van 53%, een doorlooptijdverkorting van 52%, 54% minder uitval en een 38% hogere leverbetrouwbaarheid.