Dierenkliniek Causus

Dierenkliniek Causus is een moderne dierenkliniek voor kleine dieren die de laatste jaren is uitgegroeid tot een verstrekker van innovatieve dierengezondheidszorg. Hierbij hanteren ze de laatste en meest geavanceerde technologieën.

Eerst werden heel wat verschillende problemen opgelijst. Tijdens een workshop werden verschillende probleemoplossende technieken aangeleerd, waaronder ‘5 Why’. De problemen worden sindsdien geregistreerd in een Verbeteringskrant en dagelijks besproken tijdens de ochtendmeeting. Vervolgens werd een standaard proces zoals het vaccinatieconsult onder de loep genomen. De processtappen werden in kaart gebracht en tijdmetingen werden uitgevoerd van de wachttijd van de patiënt en de duur van het consult, om zo enkele causale factoren te isoleren. Nu kan men dit proces beter onder controle houden en meerdere afspraken na elkaar inplannen, met een verhoogde productiviteit tot gevolg.

Ook 5S kwam aan bod. Dit leidde tot een vermindering van het aantal defecten aan medische toestellen en een hogere graad van orde en netheid, zowel in de consultatieruimtes als aan de balie.