Beneens

Bouwbedrijf Beneens bestaat, vanuit zijn oorsprong als schrijnwerkerij, uit 3 specialisaties: ruwbouw en algemene bouwwerken, interieur- en winkelinrichting en houten binnen- en buitenschrijnwerk. Het bedrijf richt zich zowel tot particulieren, bedrijven als openbare besturen.

Een concreet project in uitvoering – een modern, energiezuinig nieuwbouwproject van 17 appartementen en 4 woningen – was de focus voor een structurele optimalisatie van de basisactiviteiten. Grootste pijnpunten bleken enerzijds de voorbereiding en planning van de werforganisatie, wat leidde tot het verbeterproject Start2Build, en anderzijds een geoptimaliseerde informatiestroom, zodat op elk moment de budgettaire stand van zaken van een project kan worden opgevolgd, wat leidde tot het verbeterproject BENE-ficient. Later is ook de calculatie-afdeling meegenomen in het verbeterproject Clean met als doel nieuwe projecten vlot binnen te halen, en optimaal te laten doorstromen naar uitvoering.

Voor het verbeterproject Start2Build was Lean Plannen de basis: hoe zoneren we de werf en halen we tussentijdse mijlpalen, hoe betrekken we de ploegen bij de planning,… Met behulp van een Pareto-analyse evalueren we wekelijks de werkzaamheden op de werf. Verschillende templates en checklists vereenvoudigen de taken van de projectleiders, zodat hun volle aandacht naar de ondersteuning van de uitvoering kan gaan. Met resultaat! De werf zal 20% sneller worden opgeleverd, met weinig tot geen opleverpunten!

In het verbeterproject BENEficient is ingezet op een sterke automatisering, een regelmatige update van de input en het beperken van de overheadkosten. Een Makigami gaf de verspillingen aan in de huidige werkwijze: teveel controles, te grote batches in gegevensverwerking, veel wachttijden. Een vereenvoudigd en meer gestructureerd proces is bekomen door het opstellen van werkinstructies, zowel voor boekhouding als voor projectleiding. Maar ook door regelmatiger kleinere batches te verwerken, en door het duidelijk vastleggen van afspraken en verantwoordelijkheden onder de verschillende partijen. De inspanningen vertaalden zich snel in een toegenomen cashflow, minder overheadkosten en in een up-to-date stand van zaken van de verschillende werven.