Leren over Lean aan de UGent

Naarmate steeds meer bedrijven de Lean methodiek aangrijpen om hun productiviteit en kwaliteit te verhogen, komen velen onder hen tot de vaststelling dat de invoering ervan niet zo evident is. In tegenstelling tot de ogenschijnlijke eenvoud van de Lean technieken, vergt het overnemen van het Lean gedachtegoed heel wat inspanningen van een organisatie en doorzettingsvermogen van het management.

Indien men als organisatie weinig weet over Lean, is het aangewezen om de sleutelpersonen (management, ‘change agent’) zich te laten informeren over de essentiële kenmerken ervan. Dit kan door het lezen van enkele goede overzichtsboeken. Ook het volgen van een opleiding of studiedag kan verhelderend werken. Het komt erop neer dat het management en de ‘change agent’ vooraf voldoende inzicht bekomen omtrent wat te wachten staat, zodat men met vertrouwen de volgende stappen opstart.

Aan het Instituut voor Permante Vorming (IVPV) van de Universiteit Gent start eind oktober een nieuwe editie van het succesvolle programma ‘Black Belt in Lean’. Dit universitair opleidingsprogramma is actiegericht, de onderwerpen worden zo aangebracht dat ze meteen ook in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd. Bovendien worden in deze editie de laatste resultaten getoond aangaande implementatiemethodes, die werden verbeterd op basis van jarenlang onderzoek aan de UGent. Meer info vindt u terug op de IVPV website of kan u nalezen in deze brochure.

De Green Belt module is bedoeld voor personen die de introductie of uitbreiding van Lean in hun organisatie moeten leiden en begeleiden, en uiteraard ook zelf mee helpen uitvoeren. De actiegerichtheid van dit programma wordt onderstreept door het (gratis) uitnodigen van één lid van het management van het bedrijf van de cursist, dit voor de inleidingssessie. Op die manier wordt het bedrijf meteen geïnformeerd wat Lean voor hen kan betekenen.

De tweede module – Black Belt – is gericht naar de “change agents”, de personen die in de organisatie de Lean invoering moeten ondersteunen en bestendigen. Zij krijgen in deze module meer inzicht in de technieken van Lean, en in gevalstudies uit de praktijk van diverse types organisaties. Uiteraard is deze module een must voor iedere persoon die Lean ten gronde wil begrijpen om zo zijn collega’s te kunnen helpen bij het implementeren!

Het certificaat Black Belt is internationaal erkend als een hoog niveau van kennis in deze materie. De lesgevers, waaronder enkele coaches van Veltion, zijn allen ervaren in de praktijk van Lean, en beschikken bovendien over een grondige theoretische bagage omtrent Lean technieken en de achterliggende methodes voor productiviteitsverbetering en procesanalyse.

  • Deel dit bericht