Waarom je nood hebt aan Lean in jouw digitale transformatie

Bedrijven zijn meer en meer geïnteresseerd in een zogenaamde “digitale transformatie”, daar kunnen we niet omheen. Ofwel omdat ze op zoek zijn naar een beter en innovatief business model, ofwel omdat ze (terecht) bang zijn achterop te hinken ten opzichte van hun concurrenten. Digitale technologieën zoals mobiele toestellen, Internet of Things (IoT), cloud computing, data analyse,… openen nieuwe mogelijkheden, die echter nog nooit in hun geheel zijn onderzocht.

Op weg naar hun “Fabriek van de Toekomst” stellen organisaties bovendien vaak doelen voorop die vrij algemeen zijn: “We willen een app om met de klant te communiceren”, of “We zouden meer robots en automatisering in onze processen moeten introduceren”, of “We moeten meer digitaal worden.” Anderen neigen dan weer teveel op geïsoleerde tools te focussen, zonder een echt duidelijk doel voor ogen.

De oplossing? We moeten Lean integreren in ons strategisch denken, om te verzekeren dat onze digitale transformaties ons werkelijk helpen om waarde toe te voegen en verspilling te elimineren.

Hoe? Hieronder geven we jou 5 tips van Flávio Picchi, Vice President van het Lean Institute Brasil, die al vele Latijns-Amerikaanse bedrijven heeft geholpen met hun digitale transformatie. Voor het oorspronkelijke Engelstalige artikel kan je verder naar onder doorscrollen.

1. Start met een duidelijk doel

Technologieën bieden geweldige kansen, wellicht meer dan we al volledig kunnen begrijpen. Het is daarom normaal dat het idee van “een technologiegedreven transformatie” bedrijven en investeerders zo boeit. Hun doelen zijn echter vaak heel vaag, zoals “intensief gebruik van technologie”. Mensen uit dergelijke organisaties zullen eerder overmatig investeren, waardoor ze complexe toestellen of apps kunnen maken zonder een duidelijk idee te hebben hoe ze zullen worden gebruikt. Ze zullen geen goede resultaten zien.

Lean leert ons dat verbetering begint met een duidelijk begrip van klantwaarde. Het gebruik van technologieën om producten, processen en bedrijfsmodellen te innoveren, moet worden gestuurd door specifieke, duidelijke doelen. Experimenten zijn de essentie van Lean, en ze moeten zeker worden gebruikt, maar altijd met een duidelijk omschreven doelwit.

2. Leer van jouw klanten

Het begrijpen van de behoeften van de klant is altijd de eerste stap in Lean denken. De grootste kansen die nieuwe technologieën bieden, zijn ongetwijfeld verbonden aan de mogelijkheid om veel sneller en effectiever met de klant te communiceren, wat leidt tot snellere leercycli. Door intelligentie op te nemen in diensten en producten (via mobiele toestellen en IoT) genereer je een enorme hoeveelheid informatie over voorkeuren, gewoonten, gebruikspatronen en behoeften van klanten. Als het goed wordt gebruikt, kan het jou in staat stellen om voortdurend jouw producten, diensten en bedrijfsmodellen te herzien.

3. Herontwerp volledige waardestromen

Soms zien we initiatieven in productie- en administratieve processen, maar worden ze geïsoleerd uitgevoerd. Om het grote risico van het automatiseren van verspilling te voorkomen, is het onontbeerlijk om te starten met een analyse van de volledige flow, die elke stap in het proces in vraag stelt (wat niet altijd gebeurt). Value Stream Mapping tools, goed bekend bij Lean adepten, moeten worden gebruikt om de reis van de hele klant in kaart te brengen. Dit idee was in de jaren ’90 zijn tijd ver vooruit, maar nieuwe technologieën kunnen de toepassing ervan echt ondersteunen.

4. Transformeer de hele organisatie

Digitale transformaties kunnen niet worden beperkt tot bepaalde gebieden binnen het bedrijf. Hoewel het prima is om eerste experimenten enkel uit te voeren in een specifieke afdeling, moet het uiteindelijke doel altijd zijn om deze inspanningen over het hele bedrijf toe te passen.

Er zal een echte evolutie plaatsvinden wanneer de veranderingen effect hebben op de manier waarop iedereen werkt, hoe zij contact hebben met klanten en hoe zij continu innoveren en bedrijfsprocessen verbeteren. Dit vereist veranderingen in de cultuur, de leiderschapsstijl, de manier waarop mensen worden ontwikkeld en in de organisatiestructuur.

5. Integreer digitale transformatie in Lean transformatie

Voorgaande items laten zien dat een digitale transformatie voortbouwt op verschillende pijlers van de Lean-filosofie: klantwaarde, eliminatie van verspilling, flexibiliteit, enz. Als we begrijpen dat een Lean transformatie een manier is om de waarde voor klanten te maximaliseren om zo bedrijfsdoelen te bereiken, is het eenvoudig om in te zien hoe digitale transformaties niet effectief kunnen zijn tenzij ze hand in hand gaan met een Lean turnaround. Op dezelfde manier kan een “Lean organisatie” grote voordelen ervaren op vlak van de klantervaring die het biedt als het de – nog steeds onderontwikkelde – mogelijkheden van digitale technologieën op de juiste manier gebruikt.

Why you need Lean thinking in your digital transformation

Source: Flávio Picchi, Vice President, and Christopher G. Thompson, Project Manager, Lean Institute Brasil

Companies are more and more interested in so-called “digital transformations”, be it for the opportunity to optimize and innovate business models or because they fear they will fall behind their competitors or the most disruptive players in the market.

Changing customer expectations increasingly include products and service based on digital technologies, the use of mobile devices, Internet of Things (IoT), cloud computing, data analysis, and so on. This opens up many opportunities for organizations that have not yet been explored in their entirety.

For us to tap into the full potential of digital technologies, however, we need to integrate lean into our strategic thinking, to ensure that our digital transformations actually help us to add value and eliminate waste. Disconnected technology-based initiatives that lack a clear purpose won’t go very far.

Every effort should begin with a strategic definition of what value it intends to offer customers – to go back to one of the basic principles of lean thinking.

Many companies are heading in this direction, but we see that they often set goals for themselves that are rather generic in scope: “We want an app to communicate with the customer”, or “We should introduce more robots and automation in our processes”, or “We need to be more digital”. Others seek to incorporate concepts that have proved successful in startup companies (from design thinking to agile), but tend to focus only on isolated tools.

For a real competitive leap to take place, a broader understanding of what a digital transformation is must be developed. Research and advisory company Forrester, for example, has an interesting definition: “digital businesses are those who gain, serve, and retain customers through the continuous creation and exploitation of digital resources, in order to deliver new value for customers and increase their operational agility.”

As it happens, this definition is quite aligned with lean thinking. From our experience supporting pioneering companies in this journey, we have come to realize that digital transformations must be integrated with lean transformations, with both oriented towards creating value for customers.

We believe that the following five points can be useful to those who are starting or evolving in their digital efforts:

1. Start with a clear purpose

Technologies offer great opportunities and we haven’t fully understood just how great they can be. It is therefore normal that the idea of initiating a technology-driven transformation fascinates business leaders and investors so much. Many, however, use vague phrases to describe their goals, such as “intensive use of technology”, which betrays a lack of clarity in their purpose. People from such organizations are more likely to over-invest, creating complex devices or apps without having a clear idea of how they’ll be used. They won’t see good results.

Lean teaches us that improvement begins with a clear understanding of customer value and how each initiative is a reflection of the company’s strategy deployment (which in lean jargon, we call hoshin kanri). The use of technologies to innovate products, processes and business models must be driven by specific, clear goals. Experiments are the essence of lean, and they should certainly be used, but always with a well-defined target.

2. Learn from your customers

Understanding customer needs is always the first step in lean thinking. The greatest opportunities that new technologies bring are, without a doubt, tied to the possibility for companies to interact much more closely with their clients, making the dialogue with them quicker and more effective, which in turn generates faster learning cycles.

For instance, the use of augmented reality to experiment with concepts and incorporating communication and intelligence into services and products (through mobile and IoT devices) generates a huge amount of information on customer preferences, habits, usage patterns, and needs. If well used, it can allow companies to constantly review their products, services, and business models.

Learning about the customer to create better products and services, through what we call reusable learning, should be the focus of a digital transformation, as it enables the continuous evolution of a company’s purpose in an agile way.

3. Redesign complete value streams

This is sometimes the most visible part of a digital initiative. In industry, the discussions and applications of manufacturing 4.0, smart factory, industrial internet, and others have been growing exponentially. The convergence of technologies has enabled applications in several areas, generating greater efficiency and flexibility. Some examples of how these technologies are used include: redesign of information and programming flows, a connection between automated and robotized equipment, real-time management of material flow and maintenance of equipment, etc.

The connection with suppliers and the entire logistics chain also presents a number of exciting new possibilities, with advanced communication and tracking devices enabling intelligent monitoring, tuning, and fast decision-making.

In services, there are new possibilities for automating transactional activities with new technologies of voice interaction, for example, through the application of artificial intelligence (AI).

Sometimes we see initiatives in production and administrative processes, but they are carried out in isolation. In order to avoid the great risk of automating waste, it is indispensable to do a previous analysis questioning each step in the process (which doesn’t always happen). Value stream mapping tools, well known to those who apply lean, should be used to map the whole client’s journey, a concept addressed by Jim Womack and Dan Jones in their book Lean Solutions. This idea was quite ahead of its time back then, but new technologies can really support its application.

The connection between these changes and the way of performing operations by relying on sophisticated learning techniques and deepened knowledge of client needs will effectively enable leaps in complete value flows, operating in a pull, flexible way, adapting and responding promptly to the demands of the consumers.

4. Transform the whole organization

Digital transformations cannot be limited to certain areas within the company. While it is ok to only carry out initial experiments in a specific department or functional area, the ultimate goal must always to bring these efforts across the business.

A real evolution will occur when the changes impact the way everyone in the organization works, how they connect with customers, and how they continuously innovate and improve business processes. This requires changes in culture, leadership style, in the way people are developed, and in the organizational structure.

5. Integrate digital transformation into Lean transformation

All of the items described till now show that a digital transformation builds on and strengthens several pillars of the lean philosophy: customer value, waste elimination, flexibility, agility, and so on. They also show that the success of the digital transformation hinges on the lean transformation taking place in the five dimensions forming the Lean Transformation Framework: purpose, process, people capabilities, management and leadership style, and mental models.

If we understand that a lean transformation is a way to maximize the value to customers in order to achieve business goals, it is easy to see how effective digital transformations cannot take place unless they go hand in hand with a lean turnaround. In the same way, a lean organization can experience huge benefits in the customer experience it offers if it properly leverages the still under-explored capabilities of digital technologies.

Whitepaper: de vierde industriële revolutie voor kmo’s

Hoe opboksen tegen de concurrentie uit lageloonlanden met nieuwe technologieën

Ervaar je als Vlaamse kmo ook veel concurrentie uit landen die goedkoper produceren? Wil je niet meer achter de feiten aanlopen?

Slimmer produceren, oftewel het toepassen van de 4e industriële revolutie, is de oplossing. Door de nieuwste technologieën te introduceren in je bedrijf, kan je opnieuw een voorsprong nemen in je markt. Haalbaar? Absoluut. Hoe? Beginnen met deze whitepaper.

In deze whitepaper leer je:

 • Wat de 4e industriële revolutie is
 • Wat er al mogelijk is vandaag
 • Hoe jij er als kmo mee aan de slag kan, inclusief stappenplan

Is deze whitepaper iets voor jou? Ja, als je als kmo:

 • veel sneller wil reageren op klanten (levertermijn)
 • meer (of uitsluitend) unieke op maat gemaakte producten wil maken, aan lage kostprijs
 • en dit op de meest efficiënte en kwalitatief mogelijke manier (korte doorlooptijd, 100% first time right)

 

Over de auteur

Hendrik Van Landeghem startte zijn carrière in de industrie als consultant, Plant Manager en MIS-Directeur. Hij werd daarna voltijds professor aan Universiteit Gent, waar hij hoofd is van het “Research Center for In-Plant Logistics”. Hij is een expert in Lean implementatie methodes en logistieke systemen. Door zijn ervaring in het bedrijfsleven is hij ideaal geplaatst om een brug te slaan tussen de academische concepten en hun toepassing in de praktijk. Hij is een veel gevraagd spreker op conferenties en studiedagen en publiceerde vele artikels.

Download nu deze gratis whitepaper

 • Leer hoe je I4.0 toepast
 • Verhoog je omzet
 • Haal inspiratie uit praktische voorbeelden
E-book Industry 4.0

 

Lean denken als de Witte Raven uitverkocht zijn

 

Heeft jouw bedrijf het ook steeds moeilijker om vacatures in te vullen? Blijf je tegen beter weten in volhardend op zoek naar die “witte raven”, mensen met veel ervaring én snel inzetbaar? Al eens gedacht aan Lean als strategie om je bedrijf te laten groeien zonder dat de kosten daarvoor hoeven toe te nemen?

Op donderdag 8 maart om 16 uur nodigen CPM en Veltion jou graag uit voor een gezamenlijk symposium met als thema ‘Lean denken als de Witte Raven uitverkocht zijn’.

CPM en Veltion zijn beiden partner van de Vlaamse KMO. Ze stellen hierbij de mens en niet de methode centraal en durven hun klanten te challengen.

CPM is jouw HR partner die verder kijkt dan het diploma en het aantal jaren ervaring op de teller. Zo kunnen ze als geen ander het potentieel van mensen – binnen of buiten jouw organisatie – identificeren op basis van hun competenties. CPM stelt bovendien de “ambetante” vragen, zoals “zijn jullie ervan overtuigd dat het een ingenieursprofiel moet zijn?” en “zeker dat er intern geen mogelijkheden zijn”?

Veltion heeft dan weer een unieke methode om de productiviteit binnen jouw bedrijf te verhogen, gebruikmakend van de expertise van alle aanwezige medewerkers. Iedereen kan immers bijdragen tot verbetering, los van het eigen profiel. Talloze voorbeelden en cases leveren het bewijs.

CPM en Veltion reiken jou graag enkele inzichten en praktische tools aan om het ongekend potentieel in de eigen organisatie te identificeren en te ontwikkelen en om jouw processen te vereenvoudigen, zodat jouw medewerkers eenvoudiger hun eigen werk richting kunnen geven. Zo boek je veel sneller resultaat dan te wachten op die witte raaf!

We verwelkomen ook Karolien Hulsbosch, CEO bij maatwerkbedrijf de Zonnehoeve, die komt getuigen hoe zij een stevige ommezwaai heeft kunnen realiseren in een niet evidente omgeving, dankzij een match tussen HR en Lean.

Plaats van afspraak: International Club of Flanders (ICF) – Sint-Pietersplein 11, 9000 Gent

Agenda:

 • 16u00 Ontvangst
 • 16u30 Gastspreker Karolien Hulsbosch, CEO – De Zonnehoeve
 • 17u00 Lean Denken als De Witte Raven zijn uitverkocht; Thomas Van Landeghem (Veltion) – Bert Maes (CPM)
 • 18u00 Vragenronde, afsluitend netwerken met een hapje en een drankje

Inschrijven: via de website van CPM

Met Lean op weg naar olympisch goud

In november vond de 4e editie van de European Lean Educator conferentie plaats in hartje Nederland, georganiseerd door de HAN Universiteit. Omdat we het belangrijk vinden de vinger aan de Lean pols te houden, stuurden we onze collega Lara erop uit. Zij deelt hieronder graag 5 highlights van deze conferentie. Te beginnen met een inspirerend verhaal van een olympische kampioen.

Olympisch goud met Lean

Pieter van den Hoogenband, viervoudig olympisch zwemkampioen, bracht een inspirerend verhaal over hoe hij zich voorbereidde op zijn race naar goud. De gelijkenissen tussen zijn succesverhaal en een Lean verbetertraject zijn opmerkelijk. Een duidelijk verbeterdoel (“kata”), de toepassing van Plan-Do-Check-Act en andere probleemoplossende technieken,… waren stuk voor stuk zeer herkenbare elementen. Of zoals hij het zelf zegt: “Om in de sport te winnen, moet je sneller vooruitgang boeken dan je concurrent. De constante zoektocht naar verbeteringen tijdens mijn carrière als zwemmer passen heel goed bij de Lean cultuur.”

Levenslang leren over Lean

John Bicheno, founding Director van het Lean Enterprise Research Centre, professor aan de universiteit van Buckingham en auteur van 11 Lean boeken, maakte duidelijk dat hij het motto “levenslang leren” hoog in het vaandel draagt. Toen hij de vraag kreeg of hij nog veel bijleerde tijdens de Lean-workshops, keek hij verbaasd op. “Me? I’m a student!”

Het geheim van Toyota

Isao Yoshino is een ware Toyota expert, met ruim 40 jaar ervaring in verschillende management rollen over diverse departementen. Iedereen was benieuwd naar het grote geheim van Toyota. Yoshino concludeerde met enkele enigmatische woorden, zoals enkel Japanners die beheersen: “Het geheim van Toyota? Dat er geen geheim is!” Geruststellend, niet?

Spelen met eten

Bernd Aures, manager bij Audi, wist iedereen te inspireren op een originele manier. Hij legde uit hoe ze bij Audi hun eigen Lean game met eten ontwikkelden. Heel leerrijk en vooral perfect te organiseren met goedkope ingrediënten. Op maat gemaakte broodjes simuleren de variatie in de klantenvraag. Principes als 5S, werkpostorganisatie en het balanceren van cyclustijden vallen perfect te integreren in de oefening, zoals geïllustreerd hieronder. En het leukste deel is natuurlijk het uittesten van het game, indien nodig opnieuw en opnieuw…

Ook bij Veltion voelen we reeds de kriebels om een nieuw Lean game te ontwikkelen. Jij ook? Download dan hier de volledige presentatie van Audi met nog heel wat meer praktische tips hoe je aan de slag kan gaan.

Nog een uitsmijter

Terug bij Isao Yoshino. Na afloop van de conferentie leidde hij nog een workshop rond Hoshin Kanri. Hoshin wat? Hoshin Kanri is de techniek waarbij de langetermijnvisie van de leidinggevende vertaald wordt naar en samen met de medewerkers, van bovenaan tot helemaal onderaan de organisatie. Deze techniek wordt al té vaak onderbenut, niet alleen binnen bedrijfscontext, maar ook binnen persoonlijke context. Een absolute aanrader voor wie moeite heeft de eigen strategie te vertalen naar duidelijke, meetbare doelen.

Instructievideo’s leggen QRM basics uit

Begin 2016 werd EuroLEAN+ gelanceerd, een community van industriële bedrijven en kennisinstellingen over heel Europa (met o.a. UGent) die informatie verzamelt en verbetert over het produceren van producten op maat. Deze kennis over Lean en QRM zal vrij beschikbaar gesteld worden aan iedereen met interesse in een sterke en competitieve Europese maakindustrie. Hierover hebben we eerder reeds volgend nieuwsbericht gepost: EuroLEAN+, kenniscommunity rond Customized Lean en QRM.

Het EuroLEAN+ team heeft nu volgende instructiefilmpjes gepubliceerd over MCT (Manufacturing Critical Path Time – een techniek om de doorlooptijd in kaart te brengen) en POLCA (Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authorization – een techniek om processen aan te sturen op basis van beschikbare capaciteit), twee basistechnieken binnen Quick Response Manufacturing:

Presenting EuroLEAN+

MCT 1 – Welcome video of topic MCT

MCT 2 – What is a MCT?

MCT 3 – How to draw a MCT map

MCT 4 – MCT data collection

MCT 5 – MCT calculation

MCT 6 – MCT end video

POLCA 1 – Recognizing and creating POLCA loops

POLCA 2 – Calculate the number of POLCA cards

POLCA 3 – The safety POLCA card

Maatwerkbedrijf Mariasteen scoort Europese primeur

5 jaar na de implementatie van collaboratieve robots op de werkvloer is Mariasteen er nu als eerste Europees bedrijf in geslaagd om Light Guide Systems® op diverse activiteiten en verschillende werkposten in te zetten op de werkvloer. Dit slim projectiesysteem visualiseert werkinstructies ter plaatse op de werkpost met lichtsignalen, geprojecteerde tekst, filmpjes… Bovendien gebeurt dit in interactie met de werknemer. Het toont elke stap van het assemblageproces en geeft eventuele fouten aan. Complexe taken zijn daarmee en stuk eenvoudiger en er is de garantie dat het product correct is opgebouwd.

Veltion is trots om reeds jaren partner van Mariasteen en Dienstencentrum Gid(t)s te zijn bij de implementatie van een verbetercultuur gericht op productiviteitsverbetering in de afdelingen Metaal & Montage, Hout, Enclave alsook in restaurant Molendries, feestzaal De Oude Melkerij en Instituut Dominiek Savio. Thomas Van Landeghem, zaakvoerder van Veltion: “Het was een eer om uitgenodigd te zijn op de officiële voorstelling van deze Europese primeur. Het toont eens te meer aan dat de West-Vlaamse maatwerkbedrijven een voorbeeld zijn voor vele reguliere Vlaamse bedrijven, die vaak een duidelijke verbeterstrategie ontbreken. Ze waren reeds voorloper op vlak van de toepassing van Lean Manufacturing en nu zijn ze vlot bezig om deze rol ook op vlak van Industrie 4.0 op te nemen.”

Koen Staelens, Directeur Strategie: “De voorbije 10 jaar heeft Mariasteen een sterke visie over specialisering en automatisering. Wij omarmen een duidelijke investeringsstrategie op vlak van kennis in ons Research & Development team en collaboratieve toepassingen op de werkvloer. Door deze bewuste keuze kunnen we als toeleverancier inzetten op internationalisering, specialisatie en complexere processen. Op die manier kunnen we de tewerkstelling van onze medewerkers in de toekomst garanderen. Wij zien collaboratieve technologie dus als een grote opportuniteit en niet als een bedreiging.”

Bekijk hier de reportage op VTM, lees hier het artikel uit Het Nieuwsblad en bekijk hier de reportage op WTV.

Hoe werkt Light Guide Systems®?

Bart Decloedt, eindverantwoordelijke R&D: “Dit slim projectiesysteem visualiseert werkinstructies ter plaatse op de werkpost. Bovendien gebeurt dit in interactie met de werknemer. Denk aan een interactieve PowerPoint, waarvan de presentatie toont welke stap de werknemer moet volgen om bijvoorbeeld een complex toestel te assembleren.

De werkinstructie wordt getoond aan de hand van pick-to-light methodieken, in-situ beeldprojectie en auditieve signalen. En er zijn nog tal van opties mogelijk. Zo kan een camera registreren wanneer de stap foutief is uitgevoerd of kan de projectie samenwerken met een slimme schroevendraaier of een weegschaal.

Er kunnen ook twee werknemers simultaan aan één opdracht werken en de werkinstructies kunnen we aanpassen aan het niveau van de werknemer of aan de taal van de werknemer.”

Wat zijn de voordelen van deze cognitieve arbeidsondersteuning?

Bart Decloedt: “Dynamische beeldprojectie biedt voordelen voor onze werknemers én voor onze klanten. Er is geen stijging van de werkbelasting bij het uitvoeren van meer complex werk. Werknemers leren sneller nieuwe taken aan. Door een vergrote aandacht van de werknemer en een geïntegreerde controle van het werkproces garanderen we kwaliteit.”

Hoe ziet Mariasteen de toekomst van deze nieuwe technologie?

Koen Staelens: “Wij slagen erin om deze technologie flexibel in te zetten op de werkvloer, voor een grote variatie van producten. We kunnen zowel kleine tot heel grote complexe assemblages uitvoeren. Op die manier kan Mariasteen nog méér hoogtechnologische opdrachten opnemen als onderaannemer.

Door het inzetten van deze collaboratieve technologie denken we er ook aan om nieuwe sectoren en markten te benaderen in functie van onze opdracht als maatwerkbedrijf.”

De implementatie van Light Guide Systems® in Mariasteen kadert in het project Toegepaste Technologische Innovatie (TTI), onderdeel van de Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI) West-Vlaanderen.

Volg dit op de voet via www.technologiehelpteenhandje.be

Van welke subsidie kun je gebruik maken bij ons?

Ideeën om het beter te doen in een bedrijf, blijven soms om financiële redenen op de plank liggen. Herkenbaar? Misschien vind je in ons subsidieoverzicht wel een oplossing. We hebben de Vlaamse en Europese regelingen opgelijst die je bij ons kan gebruiken. Die laatste zijn vanwege de interessante bedragen zeker het uitzoeken waard.

Bij Veltion kan je van vier verschillende subsidieregelingen gebruik maken. Waar je bedrijf gevestigd is, maakt een verschil. En of je onderdeel bent van de reguliere of de sociale economie. Samengevat ziet het er als volgt uit. Scroll naar beneden voor meer informatie.

KMO-portefeuille Subsidie voor mngtadviezen KMO-groeisubsidie ESF-subsidie
Sociaal economiebedrijf x x
Kmo gevestigd in Vlaams Gewest x x x
KMO-portefeuille

Veltion is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Er zijn binnen die portefeuille een aantal pijlers gedefinieerd maar bon, what’s in a name. Voor onze klanten betekent het dat ze voor een advies en een opleiding van ons subsidie kunnen aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van je voorraad en het verkorten van doorlooptijd van je productie.

Over hoeveel euro gaat het? Dat hangt van de grootte van je bedrijf af. Een kleine onderneming krijgt tot 40% steun met een maximum van 10.000 euro.

 • Voorbeeld: stel dat je een project van 25.000 euro start, dan betaalt de Vlaamse overheid daarvan 10.000 euro en jij 15.000 euro. Is het een groter project van pakweg 40.000 euro ga je nog altijd “maar” 10.000 euro van de Vlaamse overheid krijgen, omdat dit het maximum bedrag is.

Een middelgrote onderneming krijgt tot 30% steun met een maximum van 15.000 euro.

 • Voorbeeld: in dit geval kan je dus een project van 50.000 euro aangaan, als je het maximum van de Vlaamse overheid wil ontvangen, met name 15.000 euro. Alle bedragen daaronder, gaan minder zijn (30% van het totaal). Alle bedragen daarboven zijn evenveel, omdat 15.000 euro het maximum is.

De aanvraag gebeurt altijd online. Omdat dit toch vaak makkelijker lijkt dan het is, hebben we een korte handleiding gemaakt voor onze klanten en staan we natuurlijk altijd klaar om te helpen. Op de website kmoportefeuille.be vind je meer info over de regeling. Bellen naar de Vlaamse overheid kan ook via het het gratis nummer 1700. (Al heb je ons misschien wat sneller aan de lijn: 0472/35.95.16)

Voor een kleine kmo:

Kmo-portefeuille
Project 15.000 euro 6.000 euro subsidie
Project 25.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 35.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 55.000 euro 10.000 euro subsidie
→ 1 jaarlijks

Voor een middelgrote kmo:

Kmo-portefeuille
Project 15.000 euro 4.500 euro subsidie
Project 25.000 euro 7.500 euro subsidie
Project 35.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 55.000 euro 15.000 euro subsidie
→ 1 jaarlijks
Kmo-groeisubsidie

Bedrijf met ambitie? Check. Ook van de kmo-groeisubsidie kan je bij Veltion gebruik maken, meer specifiek voor een extern advies om je groeitraject in gang te steken. Bij een aanvraag word je op vier criteria beoordeeld: visie op groei, kantelmoment, onderbouwde aanpak en noodzaak aan kennis. Als dat nog niet helemaal helder is of het moet nog op papier worden gezet, we kunnen je ook hier mee helpen.

Over hoeveel euro gaat het? Het maximum subsidiebedrag is 25.000 euro per traject en het steunpercentage bedraagt 50%. Er wordt in dit geval geen onderscheid gemaakt tussen de grootte van kmo’s.

 • Voorbeeld: als het totale adviestraject 60.000 euro kost, dan krijg je daarvoor 25.000 euro subsidie. Het steunpercentage bedraagt inderdaad 50%, je zou kunnen denken dat er 30.000 euro mee gemoeid is, maar het maximum bedrag is bij deze regeling dus 25.000 euro.

Voor kleine en middelgrote kmo’s:

Kmo-groeisubsidie
Project 15.000 euro 7.500 euro subsidie
Project 25.000 euro 12.500 euro subsidie
Project 35.000 euro 17.500 euro subsidie
Project 55.000 euro 25.000 euro subsidie
→ 1 jaarlijks

Deze subsidie vraag je via een digitaal formulier aan. We hebben een quasi volledig ingevulde template als je bij ons een traject start, dus dat scheelt alweer heel wat tijd. Meer informatie over de kmo-groeisubsidie vind je op deze website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Subsidie voor managementadviezen voor sociale economiebedrijven

Sinds begin 2017 is er specifiek voor sociale economiebedrijven een subsidiëring van managementadviezen. Deze adviezen zijn schriftelijk en snijden een bepaald thema aan. Bij Veltion kunnen we je onder deze subsidieregeling verder helpen met je innovatiebeleid, hoe ga je je productie innovatiever organiseren bijvoorbeeld, en met je kwaliteitsbeleid, hoe introduceer je een kwaliteitscultuur in jouw organisatie.

Over hoeveel euro gaat het? Het maximum bedrag bij deze subsidieregeling bedraagt 10.000 euro per advies. Het steunpercentage is in dit geval 50%. Opgelet: je kan maar één advies per twee jaar aanvragen.

Voor sociale economiebedrijven:

Subsidie voor mgmt-adviezen
Project 15.000 euro 7.500 euro subsidie
Project 25.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 35.000 euro 10.000 euro subsidie
Project 55.000 euro 10.000 euro subsidie
→ 2 jaarlijks

 

De aanvraag voor deze subsidie vraagt iets meer administratie. Op www.werk.be/managementadvies vind je de verschillende stappen terug, samen met alle informatie over de regeling. Ook hier steken we vanzelfsprekend graag een handje toe als we je kunnen helpen met de aanvraag. Contacteer ons per mail of telefonisch als je nog vragen hebt.

ESF-subsidie voor duurzaam loopbaanbeleid en anders organiseren

Tot slot kan je voor onze projecten ook beroep doen op Europese subsidie, met name de regeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Zij werken binnen zo’n regeling met zogenaamde oproepen. Zie het als een inhoudelijk en financieel kader waarbinnen opgeroepen wordt om projecten in te dienen. Voor onze diensten kan je van deze subsidie gebruik maken:

 • Duurzaam loopbaanbeleid
 • Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid
 • Opleidingen in bedrijven
 • Anders organiseren

1. Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid: een breed kader om onder andere de werkbaarheid in je bedrijf te verhogen, langer aan de slag blijven mogelijk maken en de ontwikkeling van werknemers te stimuleren. Werkbaarheid? Voor ons betekent het dit: iedere werknemer weet wat van hem verwacht wordt, hoe hij het moet uitvoeren en tegen wanneer dit moet uitgevoerd. De werknemer kan dit binnen de voorziene tijd correct en naar eigen goeddunken afwerken.

 • pijler strategisch competentiebeleid
  • systeem uitwerken om competenties in kaart te brengen
  • ‘competentiedenken’ uitrollen naar alle andere HR processen
 • pijler strategisch loopbaanbeleid
  • interne mobiliteit versterken (horizontaal & verticaal)
  • jobrotatie
  • omslag naar loopbaangesprekken
  • transparante interne arbeidsmarkt
  • beleid rond flexibel werken en telewerken
  • burn-out
 • pijler coachend leiderschap
  • nieuw beleid rond de selectie van toekomstige leidinggevenden
  • koppeling aan het strategisch competentie- en loopbaanbeleid
  • cultuuromslag stimuleren naar coachend leiderschap
  • systeem ter ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden

Welke subsidiëring kan je hiervoor krijgen?

 • Maximale subsidie per project: 60.000 euro
  • Maximaal 30.000 euro ESF
  • Maximaal 30.000 euro van het Vlaams Cofinancierings fonds. Dit fonds is er specifiek voor de cofinanciering van ESF-acties. Het percentage wordt per project bepaald, maar het maximum is dus 30.000 euro.
 • Het bedrag dat je zelf bijpast, is minimaal 30% voor kmo’s en 50% voor grote ondernemingen.

2. Opleiding in bedrijven: de kans bieden om werknemers sterker te maken op de arbeidsmarkt. Organisaties die reeds een strategisch opleidingsplan hebben kunnen in deze oproep maximum 100.000 euro subsidies krijgen voor algemene opleidingen.

Welke acties kunnen hieronder vallen?

 • Opleidingsacties
 • Algemene opleiding – bedrijfsoverschrijdend
 • Nederlands
 • Min. 6u/deelnemer
 • Leerbewijs gekoppeld aan opleiding

Welke subsidiëring kan je hiervoor krijgen?

 • Maximale subsidie per project: 100.000 euro
 • Het bedrag dat je zelf bijpast, is minimaal 30% voor kmo’s en 50% voor grote ondernemingen.

3. Anders organiseren: om aanpassingen aan de organisatiestructuur van de onderneming te stimuleren, met aan de ene kant meer betrokkenheid, meer plezier in het werk en minder stress voor de werknemers en minder verloop en verzuim, en aan de andere kant meer flexibiliteit, meer innovativiteit en meer productiviteit voor de onderneming.

Welke acties kunnen hieronder vallen?

 • Procesanalyse
 • Herontwerp
 • Ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden
 • Vastleggen en verduidelijken verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de teams
 • Fleximatrix
 • KPI’s

Welke subsidiëring kan je hiervoor krijgen?

 • Maximale subsidie per project: 80.000 euro
  • Maximaal 40.000 euro ESF
  • Maximaal 40.000 euro van het Vlaams Cofinancierings fonds. Dit fonds is er specifiek voor de cofinanciering van ESF-acties. Het percentage wordt per project bepaald, maar het maximum is dus 40.000 euro.
 • Het bedrag dat je zelf bijpast, is minimaal 30% voor kmo’s en 50% voor grote ondernemingen.

5 takeaways van Siemens over de rol van werknemers

Heeft de mens nog een plek in de fabriek van de toekomst? Met die vraag gingen we naar de derde editie van de Factory of the Future Awards. Dit zijn de 5 takeaways van Siemens die je hierover moet onthouden. (En we hebben ook een kleine oproep aan de organisatoren.)

Machines in, people out?

De digitalisering van de industrie. Een revolutie die angst oproept bij werknemers, omdat ze misschien wel overbodig worden. Maar is dat zo? Gunter Beitinger van de Siemens-fabriek in Amberg slaat tijdens zijn presentatie op de Factory of the Future Awards de nagel op de kop:

“Machines themselves might be efficient,
 

but they don’t come up with ideas for improving the system.”
Of de nabije toekomst er dus uit zal zien zonder hersens op de werkvloer? Wij, en Siemens, denken van niet.

Productiviteit verbeteren met ideeën van werknemers: vijf tips

Machines kun je vernieuwen. Kosten kan je drukken. Maar productiviteit duurzaam verbeteren, doe je samen met werknemers. Alle werknemers trouwens. Want als er iemand weet wat er beter kan, is het wel de mens die er middenin staat. Dit zijn de vijf takeaways van Siemens om hiermee op de werkvloer aan de slag te gaan:

  • 1. Open communicatie bij het geven en nemen van verantwoordelijkheid. Wie bepaalt de uitdagingen? En wat is het kader om hier naartoe te werken? Belangrijke vragen om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. In onze projecten stipt de zaakvoerder de uitdagingen aan. Vervolgens stellen we verbeterteams op de werkvloer samen die bepalen hoe we daaraan werken. De resultaten worden gevisualiseerd om op een toegankelijke manier het gesprek aan te knopen.

 

  • 2. Pak de angst aan die leeft. (Ja, die is er.) Om te evolueren naar een continu verbetercultuur stap je ook in een veranderingsproces. En zoals we allemaal weten, lijkt verandering vaak eng in het begin. Aandacht voor deze gevoelens is cruciaal om engagement op te bouwen. Terugkoppelen van de resultaten blijkt uit al onze projecten een van de onmisbare factoren te zijn om het vertrouwen van werknemers te krijgen.

 

  • 3. Vraag verantwoordelijkheid door ook zo te werken. Je kan niet een keer in het jaar ineens vragen wat er beter zou kunnen. Werknemers zijn daar niet mee bezig, als hun werkgever dat niet vraagt. Implementeer bijvoorbeeld werkroutines die ervoor zorgen dat je werknemers hier aandacht voor hebben. En ze bovendien leren werken op dezelfde manier. Wat houdt zo’n routine in? Dat is aan de werknemers, als ervaringsdeskundigen, om te bepalen.

 

  • 4. Ontwikkel een nieuw gedragspatroon. De quick wins bij de start van een verbeterproject zijn cruciaal. Maar de ambitie moet verder reiken. Als je werknemers continu nadenken over, en oog hebben voor, nieuwe verbeteringen, heb je goud in handen.

 

 • 5. Focus op waardetoevoegende activiteiten. Eigenlijk de kern van lean thinking en dus ook onze projecten: Veltion leert je medewerkers om hun activiteiten te optimaliseren zodat ze op elk moment waarde toevoegen voor je klant.
Wat zijn de Factory of the Future Awards?

De uitreiking van de Factory of the Future Awards is een jaarlijks event dat sinds 2015 georganiseerd wordt. De awards maken deel uit van het actieprogramma Made Different, opgezet door Sirris en Agoria. In dit programma doorlopen bedrijven zeven transformaties met als doel de fabriek van de toekomst te worden. Met de awards worden de beste leerlingen van de klas op een leuke manier in de kijker gezet.

Proficiat aan de winnaars van 2017!

Petje af voor deze vijf bedrijven die met een award, maar vooral ook veel bewondering, naar huis gingen:

 • Veranneman Technical Textiles uit Ardooie. Zij behoren tot de groep Sioen en zijn actief in de weverij sector.
 • Rousselot uit Gent is producent van gelatine en collageen voor de farmaceutische en gezondheidssector alsook voor de voedingsnijverheid.
 • Nuscience uit Drongen ontwikkelt en produceert er in een gloednieuwe fabriek premixen, concentraten, minerale voeding en additieven voor de diervoederindustrie.
 • Valeo uit Ghislenghien bouwt verlichtingssystemen voor de automobielsector en maakt deel uit van een Franse autogroep.
 • Daikin Europe uit Oostende groeide uit tot het Europese hoofdkwartier van de Japanse multinational Daikin Industries.
Oproep aan de organisatoren voor volgend jaar

Alleen vroegen we ons op het einde van de avond af: waar was de aandacht voor de mens in dit verhaal? Technologie is een ding. Maar we willen ook wel eens weten hoe deze bedrijven nu human-centered werken. En wat dat inhoudt. Waarom eens niet een operator aan het woord laten? Die vertelt wat de fabriek van de toekomst voor hem inhoudt, welke impact dat heeft op zijn job en of hij daarvoor liever uit zijn bed komt. Of misschien zelfs een human-centered criterium toevoegen aan de award dat draait rond het aantal aangebrachte verbetervoorstellen door de werkvloer. Ideeën genoeg te bedenken.

De fabriek van de toekomst. Niet toevallig ook de titel van ons boek. Als het over productiecijfers gaat, zitten we op de eerste rij. Als het over de mensen achter die cijfers gaat, kruipen we op het podium. Misschien eens bellen @Agoria en @Sirris? We denken graag mee!